Właściwości

Skocz do: nawigacja, szukaj

Ta strona wymienia właściwości dostępne dla tej wiki oraz liczniki ich użycia. Dla utrzymania aktualności statystyk liczników zaleca się regularne uruchamianie skryptu administracyjnego statystyk właściwości. Odmiennego spojrzenia dostarczają wykazy na stronach specjalnych właściwości niewykorzystywanych oraz pożądanych.

Lista właściwości

 1. Age typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 2. AgeBackgroundColor typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 3. AgeBorderColor typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 4. AgeCount + typu Liczba (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 5. AgeFontColor typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 6. Dopuszcza wartość<a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_property_Allows_value">„Dopuszcza wartość <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>”</a> jest predefiniowaną właściwością, która może zdefiniować listę dopuszczalnych wartości ograniczających przyporządkowania wartości dla właściwości. (Allows value) (0)
 7. Attachment link"Attachment link" is a predefined property that collects embedded file and image links found in a page and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. typu Strona (0 użycia)
 8. Attack typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 9. AttackBonusImage1 typu URL (20 użycia)
 10. AttackBonusImage2 typu URL (12 użycia)
 11. AttackBonusImage3 typu URL (9 użycia)
 12. AttackBonusImage4 + typu URL (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 13. AttackBonusValue1 typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 14. AttackBonusValue2 typu Strona (12 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 15. AttackBonusValue3 typu Strona (9 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 16. AttackBonusValue4 + typu Strona (0 użycia) <ul><li>Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!</li> <!--br--><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 17. BoostIcon1 + typu URL (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 18. BoostIcon2 + typu URL (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 19. BoostName1 + typu Strona (0 użycia) <ul><li>Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!</li> <!--br--><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 20. BoostName2 + typu Strona (0 użycia) <ul><li>Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!</li> <!--br--><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 21. BuildingType typu Strona (4 użycia) <ul><li>Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!</li> <!--br--><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 22. Odpowiada"Odpowiada <span style="font-size:small;">(Corresponds to)</span>" is a declarative predefined property to define conversion factor for some unit of a physical quantity and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Corresponds to) (0)
 23. Costs typu Tekst (1 użycie) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 24. Creation date„Creation date” jest predefiniowaną właściwością, która odpowiada dacie pierwszej wersji tematu i pochodzi z <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantycznej MediaWiki</a>. typu Data (0 użycia)
 25. Defense typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 26. DefenseBonusImage1 typu URL (20 użycia)
 27. DefenseBonusImage2 typu URL (13 użycia)
 28. DefenseBonusImage3 typu URL (11 użycia)
 29. DefenseBonusImage4 + typu URL (0 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!
 30. DefenseBonusValue1 typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 31. DefenseBonusValue2 typu Strona (13 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 32. DefenseBonusValue3 typu Strona (11 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 33. DefenseBonusValue4 + typu Strona (0 użycia) <ul><li>Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!</li> <!--br--><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 34. Display precision of„Display precision of” jest predefiniowaną właściwością, opisującą <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Display_precision">precyzję wyświetlania</a> (w cyfrach dziesiętnych) dla liczbowych typów danych. typu Liczba (0 użycia)
 35. Display title of"Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. typu Tekst (0 użycia)
 36. Wyświetlane jednostki"Wyświetlane jednostki <span style="font-size:small;">(Display units)</span>" is a declarative predefined property to define units of display for numeric typed properties and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Display units) (0)
 37. Równoważne URI„Równoważne URI <span style="font-size:small;">(Equivalent URI)</span>” jest <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/URL" title="Specjalna:Typy/URL">typem danych</a> i predefiniowaną właściwością do reprezentowania wartości URI/URL i pochodzi z <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantycznej MediaWiki</a>. (Equivalent URI) (0)
 38. Has fields"Has fields" is a predefined property to define a list of properties used with a <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Record" title="Specjalna:Typy/Record">record</a> typed property and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 39. Has improper value for"Has improper value for" is a predefined property that tracks input errors for irregular value annotations and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (0)
 40. Has query"Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Subobject">subobject</a>) about individual queries and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (137)
 41. Ma typ"Ma typ <span style="font-size:small;">(Has type)</span>" is a predefined property that describes the <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy" title="Specjalna:Typy">datatype</a> of a property and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Has type) (28)
 42. Zaimportowane z"Zaimportowane z <span style="font-size:small;">(Imported from)</span>" is a predefined property that describes a relation to an <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">imported vocabulary</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (Imported from) (4)
 43. Is a new page„Is a new page” jest predefiniowaną właściwością, wskazującą, czy temat jest nowy, czy nie, i pochodzi z <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantycznej MediaWiki</a>. typu Wartość logiczna (0 użycia)
 44. Language code„Language code” to predefiniowana właściwość, reprezentująca kod języka sformatowany w BCP47 i pochodzi z <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. (4)
 45. Last editor is"Last editor is" is a predefined property that contains the page name of the user who created the last revision and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. typu Strona (0 użycia)
 46. Modification date„Modification date” jest predefiniowaną właściwością, która odpowiada dacie ostatniej modyfikacji tematu i pochodzi z <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantycznej MediaWiki</a>. typu Data (6358 użycia)
 47. Movement typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 48. Points typu Strona (20 użycia) <ul><li>Wszystkie właściwości powinny być opisane stroną!</li> <!--br--><li>Nie określono żadnego typu dla tej właściwości (tymczasowo przypisano typ <a href="/index.php?title=Specjalna:Typy/Strona" title="Specjalna:Typy/Strona">Strona</a>).</li></ul>
 49. Preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. typu Monolingual text (0 użycia)
 50. Produces typu Tekst (4 użycia) Ta właściwość jest rzadko używana w przestrzeni wiki!