Arena PvP

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji
PvPArena.pngArena PvP to nowa funkcja bitewna, pozwalająca rywalizować i pokazywać swoje postępy w walkach na przestrzeni tygodni i miesięcy, przeciwko innym Graczom z całego serwera. Powstała, aby zapewnić bardziej znaczące i konkurencyjne doświadczenie dla Graczy uczestniczących w PvP. Razem z areną PvP otrzymujecie dostęp do nowego budynku znajdującego się na obrzeżach miasta, a także do nowego okna z informacjami na temat nowej funkcjonalności. Poza tym, Arena PvP zapewnia także nagrody, historię walk oraz dedykowany ranking.

Jak zacząć?

Gdy zaczynasz grać, arena PvP jest pokazana jako ruina poza siatką miasta. Po opracowaniu technologii Age icon.png 'Najemnicy' (dostępnej w Epoce Wczesnego Średniowiecza) budynek zostanie ukończony, a ty zostaniesz przeniesiony do okna informacyjjnego Areny PvP, które przedstawi ci podstawowe informacje na jej temat. Gdy je zamkniesz, otrzymasz możliwość wejścia do Areny PvP poprzez budynek znajdujący się poza siatką miasta.

Wchodzenie i wychodzenie z Areny PvP

Aby wziąć udział w walkach na Arenie PvP, musisz najpierw ustawić armię obronną. Aby zrezygnować z udziału w Arenie PvP, musisz wycofać armię obronną. W walkach na Arenie PvP możesz uczestniczyć tylko jeśli mass ustawioną armię obronną.Arena PvP - przed opracowaniem technologii "Najemnicy" PvP Arena - po opracowaniu technologii "najemnicy"
PVPB1.png
PVPB2.png

Po otwarciu nowego okna po raz pierwszy, musisz ustalić armię obronną.

Zarządzanie armią obronną

Ustawianie armii obronnej (wersja mobilna)

W wersji mobilnej wystarczy dotknąć jednostki, którą chcesz dodać do armii obronnej. Pojawi się okno jednostki. Wystarczy użyć drugiego przycisku (ten z tarczą). Pamiętaj, że Twoje armie obronne Aren PvP będą wyświetlane na żółto. Dodatkowo, w dolnym prawym rogu portretu jednostki pojawi się ikona wieży.

PvP Arena - Defending Army Setup.pngUstawianie armii obronnej (przeglądarka)

W wersji przeglądarkowej, wystarczy, że klikniesz na ikonę żółtego hełmu po lewej stronie i wybierzesz jednostki, które chcesz przypisać do armii obronnej.

AM Browser.PNG

Upewnij się, że wybrałeś 8 jednostek przed przejściem do koljnego kroku. Po przypisaniu armiii obronnej, pojawi się okno główne Areny PvP.

Okno główne Areny PvP

Gdy otworzysz główne okno areny PvP, twoim oczom ukażą się dwie zakładki - Bitwa i Ranking.


Bitwa

Każda walka kosztuje jedno podejście.

W zakładce Bitwa możesz zobaczyć listę przeciwników, przypisanych do 4 kolumn:
Pierwsza kolumna (Poz.) przedstawia poziom trudności przeciwnika, symbolizowany przez 1 do 3 gwiazdek. Greenflag.png Zielona flaga z jedną gwiazdką oznacza łatwą walkę, podczas gdy niebieska z dwoma gwiazdkami BlueFlag.png symbolizuje średni poziom trudności. Ostatnią jest flaga czerwona z trzema gwiazdkami Redflag.png, przypisywana do najtrudniejszego przeciwnika.


PvP Arena - Level.pngKolejna kolumna — Przeciwnicy — pokazuje możliwe cele, z podstawowymi informacjami, takimi jak: aktualna epoka, bonus do ataku i obrony armii obronnej.

PvP Arena - Bonuses.png


Trzecia kolumna, Punkty, pokazuje ile punktów otrzymasz za pokonanie danego przeciwnika. Pamiętaj, że im trudniejsze wyzwanie, tym więcej punktów CombatPoints.png do zdobycia. Innymi słowy, jeśli wygrywasz, zdobędziesz punkty, które są potrzebne do awansu. Działa to też w drugą stronę - przegrywanie oznacza utratę punktów w rankingu globalnym, epoki, lub gildii (ale nie ma wpływu na ranking osobisty), więc pamiętaj, aby rozważnie wybierać swoich przeciwników.

PvP Arena - Fight.pngOstatnia kolumna, Atak, zawiera trzy przyciski, które pozwalają na zaatakowanie dostępnych przeciwników. Każda walka wymaga podejść PvP - AtemptsCoin.png które są widoczne w górnej części ekranu.

PvP Arena - Bonuses.png
W przypadku gdy gra nie może znaleźć przeciwnika na twoim poziomie, otrzymasz tych z niższym poziomem, a nawet przeciwników NPC.

Po wybraniu przeciwnika przez kliknięcie przycisku z ikoną podejścia, będziesz mieć do wyboru dwie opcje (tak jak w przypadku tradycyjnej walki): Walka automatyczna i Atak! Areny PvP nie oferują możliwości negocjacji.


Podejścia

Każda walka wymaga podejść, które są widoczne w górnej części ekranu. Łącznie w danej chwili można mieć 5 podejść, zużyte podejścia odnawiają się automatycznie w tempie 1 podejścia na dwie godziny.

Zawsze możesz użyć przycisku + aby kupić dodatkowe podejścia za medale lub Diamenty. Pamiętaj jednak, że cena za dodatkowe podejścia zależy od twojej epoki, i rośnie o 20% z każdym zakupem za medale. Cena ta będzie resetowania do oryginalnej wartości w każdy poniedziałek.


Zarządzanie armią

PvP Arena - Info.png


Po prawej stronie zakładki Bitwa możesz zobaczyć bonusy twojej armii, ustawić armię obronną oraz podejrzeć historię walk. Jest tutaj również pasek postępu, pokazujący ile masz aktualnie punktów, i ile potrzebujesz do zaliczenia następnego kamienia milowego i zdobycia nagrody.
Naciskając przycisk Armia obronna przeniesiesz się na ekran zarządzania armią (podobny do tego, który znasz ze swojego głównego miasta), gdzie możesz ustawić jednostki obronne.

PvP - BattleOpponent.pngWiększość bonusów z Pereł Architektury i z twojego głównego miasta ma wpływ na armię Areny PvP (włączając w to bonusy z tawerny, ale poza tarczą miasta). Możesz wybrać swoją armię obronną gdy pierwszy raz wejdziesz na Arenę PvP. Pamiętaj jednak, że wybranymi jednostkami nie możesz atakować, a także nie będą one dostępne w twoim głównym mieście. Jeśli twoja armia obronna zostanie pokonana na Arenie PvP, nie stracisz jednostek wchodzących w jej skład (zostaną one natychmiast uleczone).

Chociaż widzisz jakimi bonusami dysponuje przeciwnik, nie możesz zobaczyć jakie ustawił jednostki w armii obronnej.


Atak i obrona

Atak jest aktywną opcją, a obrona pasywną. Podejścia i jednostki nie są tracone podczas obrony, ale w dalszym ciągu za przegrane walki w obronie możecie stracić punkty (CombatPoints.png CP), a jeśli zakończysz tydzień z mniejszą ilością punktów, niż ta z którą zacząłeś, punkty zostaną zresetowane do wartości początkowej, a liga się zakończy. Pamiętaj też, że atakowanie spowoduje przetasowania dostępnych przeciwników, niezależnie od tego, czy walka została wygrana, czy nie.


Poza tym, na Arenie PvP nie ma możliwości manualnej walki — oznacza to, że zarówno akcje obrony jak i ataku toczone są w bitwach automatycznych.

Na Arenie PvP możesz korzystać z pasywnych bonusów Pereł Architektury (Icon great building bonus advanced tactics.png Zaawansowana taktyka, Icon great building bonus fierce resistance.png Zacięty opór, Icon great building bonus military.png Premie do umiejętności militarnych, oraz Icon great building bonus spoils of war.png Łupy wojenne), ale aktywne nie będą możliwe do wykorzystania (Icon great building bonus critical hit chance.png Trafienie krytyczne, Icon great building bonus first strike.png Pierwsze uderzenie, Icon great building bonus missile launch.png Wystrzelenie pocisku).

Ranking

Górna część pokazuje ranking osobisty (sezonowy). Możesz wspinać się w ligach wygrywając bitwy (brane są pod uwagę wyłącznie ataki na innych Graczy - obrona nie ma wpływu na postęp w ligach), dzięki czemu zwiększysz możliwe do zdobycia nagrody.

Ranking 1.png
Złoty pasek wskazuje ligę, na której zakończyłeś ostatni sezon, a zielone fajki oznaczają skrzynie, które zostały już zebrane. Podświetlona liga to kolejny cel. Pamiętaj, że ranking sezonowy resetowany jest pierwszego dnia każdego miesiąca!

W niższej części przedstawione są rankingi tygodniowe i nagrody, które możesz zdobyć w rankingu globalnym. Możesz również sprawdzić, jak wypadasz w rankingu na tle innych Graczy z danej epoki (Ranking epoki), a także z twojej gildii (Ranking gildii).

Ranking 2.png
Co tydzień Ranking Epoki i Ranking gildii są resetowane, ale w rankingu globalnym tracisz jedynie część punktów w każdy poniedziałek.

Dziennik

Przycisk "Dziennik" pozwala na sprawdzenie wyników ostatnich bitew (zarówno w ataku, jak i obronie), a także godzinę walk i liczbę zdobytych lub straconych punktów. Z tymi informacjami łatwiej będzie podjąć ci decyzję, których przeciwników warto atakować, a których unikać. Pamiętaj, że dziennik resetuje się w każdy poniedziałek!

PvP - Log.png


Nagrody

Są trzy różne rodzaje nagród, które można zdobyć w Arenach PvP. Są to:

  • nagorody osobiste - wygrywaj bitwy, aby zdobyć wyższą ligę w każdym sezonie (skrzynie zostaną przyznane po osiągnięciu nowej ligi i resetują się każdego miesiąca).
  • nagrody losowe - po wygranej lub przegranej bitwie macie szanse otrzymać losową nagrodę za bitwę.
  • nagrody globalne - te powiązane są z tygodniowym rankingiem globalnym, nagroda jest przyznawana w każdy poniedziałek.


Arena PvP resetuje się w każdy poniedziałek, gdy wszyscy Gracze otrzymają nagrody odpowiadające ich rankingowi. Gracze którzy będą nieaktywni przez 2 tygodnie, odzyskają swoje jednostki obronne i nie otrzymają żadnej nagrody. Zawsze jednak mogą ponownie dołączyć do Areny PvP na życzenie.

W zakładce Ranking możesz znaleźć przycisk możesz znaleźć przycisk Nagroda. Po jego kliknięciu ujrzysz swoją pozycję w rankingu globalnym oraz PvP - ChestIcon.png nagrodę jaką możesz zdobyć za zajęte miejsce.


Reward1.PNGPamiętaj, że jest ranking tygodniowy, a nagrody za niego przyznawane są zawsze w poniedziałek. W przypadku gdy nie brałeś aktywnie udziału w poprzednim tygodniu Areny PvP, nie zdobędziesz żadnej nagrody. Dodatkowo, jeśli będziesz nieaktywny przez dwa tygodnie, automatycznie nie weźmiesz udziału w kolejnym tygodniu Areny PvP, dopóki sam do niej ponownie nie dołączysz.


Główną nagrodą są medale. Jednakże w zależności od twojego rankingu, możesz zdobyć także skrzynie z nagrodami.

Bonusy Pereł Architektury

Bonusy Pereł Architektury które funkcjonują na Arenie PvP:


Perła Architektury Bonusy pasywne Bonusy aktywne
X SS VirtualFuture Landmark1.png
Terrakotowa Armia
Icon great building bonus advanced tactics.png Zaawansowana taktyka

Zapewnia bonus do ataku i obrony
zarówno armii atakującej, jak i armii obronnej.

X SS ArcticFuture Landmark2.png
Arktyczna Oranżeria
Icon great building bonus critical hit chance.png Trafienie krytyczne

Gdy dana jednostka atakuje
jednostkę z tej samej epoki,
ma ona szansę zadania obrażeń
1,5 razy większych niż oczekiwane.

X SS ColonialAge Landmark2.png
Zamek z Deal
Icon great building bonus fierce resistance.png Zacięty opór
Bonus do obrony i ataku dla armii broniącej się,
bonusy z kilku Pereł dodają się.​
X SS LateMiddleAge Landmark1.png
Cerkiew Wasyla Błogosławionego
Icon great building bonus fierce resistance.png Zacięty opór
Bonus do obrony i ataku dla armii broniącej się,
bonusy z kilku Pereł dodają się.​
X SS OceanicFuture Landmark2.png
Kraken
Icon great building bonus first strike.png Pierwsze uderzenie

Daje szansę na natychmiastowe
zabicie jednostki przeciwnika w
trakcie kilku pierwszych walk.
(W przypadku walk dwufalowych, działa tylko w pierwszej fali.).

X SS BronzeAge Landmark2.png
Posąg Zeusa
Icon great building bonus military.png Bonus militarny

Bonus do ataku i obrony dla armii atakującej,
bonusy z kilku Pereł dodają się.​

X SS EarlyMiddleAge Landmark2.png
Katedra Akwizgrańska
Icon great building bonus military.png Bonus militarny

Bonus do ataku i obrony dla armii atakującej,
bonusy z kilku Pereł dodają się.​

X SS LateMiddleAge Landmark3.png
Castel del Monte
Icon great building bonus military.png Bonus militarny

Bonus do ataku i obrony dla armii atakującej,
bonusy z kilku Pereł dodają się.​

X SS SpaceAgeMars Landmark2.png
Projekt Virgo
Icon great building bonus missile launch.png Wystrzelenie pocisku

W trakcie kilku pierwszych walk
zapewnia szansę na pokonanie połowy
jednostek wroga na początku bitwy.
(Podczas walk dwu-falowych bonus
działa tylko w trakcie pierwszej fali.)

X SS VirtualFuture Landmark2.png
Zamek Himeji
Icon great building bonus spoils of war.png Łupy wojenne

Przy pierwszych zwycięskich bitwach otrzymasz szansę na zdobycie losowej nagrody
(lista możliwych nagród znajduje się na stronie budynku).