Generator tlenu (Kolonia na Marsie)

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji
K_SS_SpaceAgeMars_Lifesupport1-c48b8ce40.png
Właściwości
Rodzaj:
static_provider-12b916725.png
Funkcje podtrzymywania życia
Ulica: Ulica nie jest wymagana
Wielkość:
size-5ae5e0c1b.png
1x1
Czas budowy: 1h
Koszt budowy: 7 500
money-ecd40aa19.png
Monety
9 000
supplies-660dd9d0f.png
Zaopatrzenie
Technologia wymagana do odblokowania:: Membrany polimeryzowane


Zapewnia
life_support-12b916725.png
18