Zestawy budynków i łańcuchy

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji

Zestaw budynków

Zestawy to specjalne budynki, które umieszczone obok pozostałych budynków z danego zestawu, dają dodatkowe bonusy. Budynki należące do danego zestawu poznacie po ikonach które są wyświetlane przy danym budynku w inwentarzu. Dodatkowo, każdy budynek z zestawu znajdujący się w inwentarzu posiada przycisk, dzięki któremu możecie włączyć podgląd zawierający więcej informacji na temat zestawu.

Jak działa zestaw budynków?

Każdy budynek z danego zestawu ma swój własny bonus. Gdy umieścisz go obok innego budynku z tego samego zestawu, dostaniesz dodatkowy bonus z każdego z nich.

ażne jest, aby sąsiadujące budynki były z tego samego zestawu. Ustawienie obok siebie budynku z Icon set indian palace.png Zestawu Pałac Indyjski i Icon set indian fountain.png Zestawu Indyjska Fontanna nie przyniesie dodatkowych korzyści.

Przykład: Aby otrzymać bonus z 3 budynków z tego samego zestawu, muszą one ze sobą sąsiadować.

Setbuildingwrong.png

Źle
3 budynki z zestawu są bezpośrednio połączone z Pałac Maharadży, ale tylko 2 z nich są z Icon set indian palace.png Zestaw Pałac Indyjski. 3 budynek pochodzi z innego zestawu - Icon set indian fountain.png Zestaw Indyjska Fontanna. W związku z tym, dodatkowy bonus dostają tylko 2 budynki.
Setbuildingcorrect.png

Dobrze
3 budynki z tego samego zestawu: Icon set indian palace.png Zestaw Indyjska Fontanna, są bezpośrednio połączone z Pałacem Maharadży. Wszystkie 3 budynki dostają dodatkowy bonus.

Aby poznać, do jakiego zestawu należy dany budynek, wystarczy spojrzeć na szczegóły budynku w inwentarzu lub w mieście. Będzie tam nazwa danego zestawu, lub unikalna ikona z nim powiązana.

Rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę:

  • Bonus jest przyznawany tylko wtedy, gdy budynki tego samego zestawu są umieszczone obok siebie
  • Bonus jest przyznawany tylko wtedy, gdy różne budynki tego samego zestawu są umieszczone obok siebie
  • Bonus jest przyznawany tylko wtedy, gdy każdy budynek sąsiaduje z innymi budynkami danego zestawu
  • Gdy budynki danego zostaną rozłączone, ich licznik czasu się zresetuje (nie dotyczy Trybu przebudowy)


Łańcuch

Budynki z mechaniką łańcucha są podobne do zestawów - bonus jest zwiększany wraz z dodawaniem kolejnych elementów. Różnica polega na tym, że o ile w przypadku zestawów budynki oddziałują na siebie tylko gdy są w bezpośrednim sąsiedztwie, w przypadku łańcucha wystarczy, że budynki będą połączone w odpowiedniej linii.

Jak działają budynki z łańcuchem?

Łącząc kolejne elementy łańcucha z głównym budynkiem, jego produkcja/bonusy wzrasta. Budynki muszą być jednak ustawione w odpowiedniej linii, aby efekt łańcucha mógł działać. Każda przerwa między budynkami przerywa łańcuch.

Jeśli jest kilka rodzajów budynków które mogą być podłączonego do budynku głównego, ich kolejność nie ma znaczenia.

Przykład: Aby uzyskać bonus z 3 budynków z funkcją łańcucha, muszą one być połączone ze sobą w jednej linii.

Chainbuildingwrong.png

Źle
3 elementy łańcucha są bezpośrednio połączone z 3 Zimowym pociągiem, ale nie są ustawione w poprawnej linii. W tym przypadku, bonus jest przyznany tylko z jednego elementu.
Chainbuildingcorrect.png

Dobrze
3 elementy łańcucha są połączone i ustawione w poprawnej linii. Bonus jest przyznany ze wszystkich 3 elementów.

Rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę:

  • Bonus jest przyznawany tylko wtedy, gdy elementy są połączone
  • Bonus jest przyznany tylko wtedy, gdy wszystkie elementy są ustawione we właściwej linii
  • W przeciwieństwie do zestawów budynków, budynki w łańcuchu mogą się powtarzać
  • Jeśli łańcuch budynków zostanie przerwany, licznik czasu tych budynków zostanie zresetowany (nie dotyczy Trybu przebudowy)

Zestawy budynków i łańcuchy w grze

Poniżej znajduje się tabela dostępnych zestawów budynków i łańcuchów, które można zdobyć w trakcie gry.

Zestawy budynków Łańcuchy budynków
Icon cherry garden.png Zestaw Ogród Japoński
Cherrygardenset.png
Iconwinter train.png Zimowy pociąg
WinterTrainChainAbilityHeader.png
Icon royal building.png Zestaw Królewski Ogród
Royal garden.png
hippodrome.png Hipodrom
Hippodromechain.png
Icon set indian palace.png Zestaw Pałac Indyjski
Indian palace.png
Terracotta vineyard.png Terakotowa winnica
Terracottavinechain.png
Icon set indian fountain.png Zestaw Indyjska Fontanna
Indian fountain set.png
pirates_hideout.png Kryjówka piratów
Piratehideoutchain.png
Icon set winter village.png Zestaw Zimowa Wioska
Winter event buildings 2017.png
chain_mughals-9e418c18a.png Łańcuch Imperium Mogołów
Mughalchain.png
Classical garden.png Klasyczny ogród
Classical garden set.png
Guild battlegrounds road to victorychainicon.png Statua honoru i Droga do zwycięstwa
Roadtovictorychain.png
Piazza.png Zestaw Piazza
CARNIVAL B Loading Screen 900.png
guild_battlegrounds_iridescent_garden-7ae8e97ef.png Wielki słoń i Opalizujący ogród
Greatelephantchain.png
CelticForestSet.png Zestaw Celtycki las
LoadingScreenCelticSet.png
gentiana_windmill-bb2a7df12.png Gospodarstwo z wiatrakami
Windmillchain.png
Upgrade icon fall harvest barn 25px.png Zestaw gospodarstwa
Harvestfarmset.png
panda_reserve-091eaf9fe.png Rezerwat pandy
Pandareservechain.png
winter_bakery-b557dde38.png Zestaw zimowej piekarni
Winterbakeryset.png
Icon horror circus.png Zestaw Straszny Cyrk
Horrorcircus.png
Reward icon cop mughals set.png Zestaw Państwa Wielkich Mogołów
Mughalset.png
Grand monarchs.png Zestaw Wielcy monarchowie
Grandmonarchset.png
Butterfly sanctuaryicon.png Zestaw Rezerwat motyli
Butterflyset.png