Utwórz gildię

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji

Jeśli chcesz utworzyć nową gildię, przejdź do menu gildii i wybierz "utwórz nową gildię".

Guild admin create.png

Przy tworzeniu gildii, musisz jej nadać nazwę oraz zdecydować w jaki sposób inni Gracze mogą do niej dołączyć. Zarówno nazwę gildii jak i sposób dołączania do niej można dowolnie edytować w przyszłości.

Create a Guild.JPG

Wybierając Przez autodołączenie musisz się liczyć z tym, że każdy Gracz, który zgłosi się do gildii, zostanie jej członkiem.

Wybór opcji "Przez zgłoszenie" pozwoli innym Graczom wysłać zgłoszenie do gildii. Zarząd gildii może następnie zaakceptować lub odrzucić takowe zgłoszenie.

Opcja "Tylko przez zaproszenie" oznacza, iż nowych członków gildii będzie można dodać jedynie poprzez bezpośrednie zaproszenie, Gracze nie będą mogli nadsyłać swoich zgłoszeń.

Po utworzeniu gildii, nie zapomnij odwiedzić okna zarządzania gildią i zaktualizowania znajdujących się tam informacji.