Przegrzanie

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji
Heat.png Przegrzanie
Zmniejsza atak celu o 20%.
Army.png Jednostki
Viatura Arma Microondas.jpg Observador Satelites.jpg Plasma artillery.jpgArmyuniticons 90x90 hydroelectric eel.jpg Armyuniticons 90x90 warrior monk.jpg