Prawy dolny róg: Różnice pomiędzy wersjami

Z Forge of Empires - Wiki PL
Skocz do: nawigacja, szukaj
m (Anna przeniósł stronę Bottom right mobile do Prawy dolny róg)
 
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
==Bottom Right menu==
+
==Prawy dolny róg==
[[file:smallicon_app.jpg|center]]
+
[[file:smallicon_app.png|center]]
<center>Tap on the arrow to display it.</center>
+
<center>Dotknij strzałki, aby rozsunąć menu.</center>
  
 
[[file:allsocial_app.png|center]]
 
[[file:allsocial_app.png|center]]
<center>From the left to the right</center>
+
<center>Od lewej do prawej</center>
=== [[Messaging and Chat|Messages]] ===
+
=== [[Wiadomości i czat|Wiadomości]] ===
 
 
[[File:event_app.jpg|600px|center]]
 
This shows you any recent activity related to your town; any one who has visited you and motivated or polished your buildings will be listed here. You can also see any attacks - and whether you won or lost these, and if you have been plundered. 
 
  
 
[[File:message_app.jpg|600px|center]]
 
[[File:message_app.jpg|600px|center]]
The second tab displays your message center, this where you can open your guild conversations and all messages you received and reply to them.
+
Ta zakładka to centrum wiadomości, w którym znajdziesz konwersacje gildyjne, a także wszystkie odebrane wiadomości, na które możesz odpowiedzieć.
 
   
 
   
 +
Druga zakładka służy do tworzenia nowych wiadomości:
 
[[File:sendmessage_app.jpg|600px|center]]
 
[[File:sendmessage_app.jpg|600px|center]]
The last tab is for creating new messages:
 
  
===[[Guild Expeditions|Expeditions]]===
+
===[[Wyprawy gildyjne]]===
Expeditions are a guild feature, so you need to be in a guild to be able to take part of it. You need to make your way in the jungle by fighting or negotiating and you will earn not only personal rewards but also power for your guild.
+
W wyprawach można brać udział jedynie będąc członkiem gildii. Musicie wywalczyć sobie drogę przez dżunglę pełną przeciwników, by zdobyć potencjał gildii, oraz indywidualne nagrody.
 
[[File:expedition.jpg|300px|left]]
 
[[File:expedition.jpg|300px|left]]
 
[[File:ge_app.jpg|300px|right]]
 
[[File:ge_app.jpg|300px|right]]
 
[[File:geranking_app.jpg|300px|center]]
 
[[File:geranking_app.jpg|300px|center]]
  
<center>Te see more about Guild expeditions click [[Guild Expeditions|here]].</center>
+
<center> Więcej informacji na temat wypraw gildyjnych znajdziesz w osobnym artykule: [[Wyprawy gildyjne]].</center>
  
  
===[[Guilds|Guild]] ===
+
===[[Gildie]] ===
 
[[file:socialguild_app.jpg|700px|center]]
 
[[file:socialguild_app.jpg|700px|center]]
This allows you to open you guild window and to manage your guild.  
+
W tym oknie możesz uzyskać informacje na temat swojej gildii oraz nią zarządzać.  
  
 
[[file:guildprofile.jpg|700px|center]]
 
[[file:guildprofile.jpg|700px|center]]
In the first tab you see your guild profile and members.  
+
W pierwszej zakładce znajdziesz profil gildii oraz listę jej członków.
  
 
{|
 
{|
Linia 37: Linia 34:
 
|[[file:guildstock.jpg|230px]]
 
|[[file:guildstock.jpg|230px]]
 
|}
 
|}
You have 3 tabs to see and manage your guild details. In the first tab you can see and change your guild profile, in the second you can see your guild level with it’s current power and bonuses and finaly in the last the treasury of your guild and allow you to donate goods.
+
Pozostałe 3 zakładki pozwolą Ci poznać szczegóły dotyczące gildii oraz jej zarządzania. W pierwszej zakładce możesz zmienić profil gildii, w drugiej sprawdzić jej poziom oraz ilość zdobytego potencjału i otrzymywanych bonusów, w ostatniej zaś znajduje się skarbiec gildii, do którego możesz wpłacić towary
 
 
 
[[file:guildplayer.jpg|700px|center]]
 
[[file:guildplayer.jpg|700px|center]]
Taping on the 3 bars on the top left will allow you to Administrate your guild or leave it. Taping on a guild member will open a menu to interact with him or change his guild member rigths and title.
+
W lewym górnym rogu znajduje się przycisk menu, dzięki którym możesz zarządzać gildią lub ją opuścić. Dotknięcie awataru jednego z członków gildii pozwoli zmienić jego uprawnienia oraz tytuł.
 
   
 
   
 
{|
 
{|
Linia 46: Linia 42:
 
|[[file:guildadmin.jpg|320px|center]]
 
|[[file:guildadmin.jpg|320px|center]]
 
|}
 
|}
In the guild administration window you can change your guild flag (by taping on it), name and description, change the way players can join your guild and handle guild invitations/applications.  
+
W oknie zarządzania gildią możesz zmienić flagę gildii (dotykając ją), jej nazwę oraz opis, zmienić to w jaki sposób można dołączyć do gildii oraz zarządzać zaproszeniami i zgłoszeniami do gildii.
  
 
[[file:guilddelete.jpg|700px|center]]
 
[[file:guilddelete.jpg|700px|center]]
You can dissolve your guild by taping on the top left 3 bars.
+
Klikając przycisk w lewym górnym rogu okna możesz rozwiązać gildię.
 
   
 
   
  
===[[Great Buldings]]===
+
===[[Perły Architektury]]===
  
 
[[file:GB_app.jpg|700px|center]]
 
[[file:GB_app.jpg|700px|center]]
here is where you can come and check which blueprints you have gathered so far. You can also click the great buildings tool tips (the blue question mark), which will then show you more information about that building.
+
tu możesz sprawdzić ile Planów udało Ci się do tej pory zebrać. Po dotknięciu przycisku z pytajnikiem pokaże się okienko z informacjami dotyczącymi danej Perły Architektury.  
Note: "By tapping on the image of the great building, this will open a larger description for you, and show the goods needed to place that great building within your town."
+
Uwaga: ''Dotknięcie obrazka Perły otworzy okno z dłuższym opisem oraz towarami potrzebnymi do budowy budynku.''
  
  
  
 
[[file:GBcontrib_app.jpg|700px|center]]
 
[[file:GBcontrib_app.jpg|700px|center]]
The contribution list tab displays all great buildings you already contributed to
+
Zakładka: Lista wkładów przedstawia wszystkie Perły Architektury, których budowę aktualnie wspierasz.
  
  
  
 
[[file:GBplayer_app.jpg|700px|center]]
 
[[file:GBplayer_app.jpg|700px|center]]
You can also invest some Forge Points directly in your neighbor/friend/guild member Great Buldings. Visit the player and touch the Great Building to open it.
+
Możesz również zainwestować Punkty Rozwoju bezpośrednio do Perły Architektury jednego z sąsiadów/znajomych/członków gildii. Odwiedź danego Gracza i dotknij Perły Architektury, aby otworzyć jej okno.
  
==Social bar==
+
==Pasek znajomych==
Tapping on the square with the 3 buddies will open it. The first tab with 3 top arrows is the neighbourhood bad. By taping your portrait you will be able to change it. If you tap on another player portrait you can interact with him.  
+
Pasek można otworzyć używając przycisku z 3 ludzikami. Pierwsza zakładka z 2 domkami to sąsiedztwo. Klikając w swój portret, będziesz mógł dostosować swój profil. Jeżeli wciśniesz portret innego Gracza - otworzy się okno interakcji.  
If you visit another player city you will be able to polish, motivate or plunder (if you fight against him and won) any of his building. If you tap on motivate, you can choose any bulding with a grey star on the top to motivate.
+
Podczas wizyty w mieście innego Gracza będziesz mógł zarówno odrestaurować lub zmotywować budynek jak i go splądrować (jeżeli w ostatnim czasie wygrałeś bitwę z tym Graczem). Jeżeli wybierzesz jedną z opcji wsparcia, będziesz mógł wybrać dowolny budynek nad którym będzie znajdowała się szara gwiazdka i go zmotywować lub odrestaurować.  
  
The second tab with a shield displays your guild members. There you can also open your guild window. If you currently in no guild, guilds will be displayed there.
+
Pod drugą zakładką z ikoną tarczy znajdują się osoby należące do tej samej gildii co Ty. Można tam również wyświetlić profil swojej gildii. Jeżeli aktualnie nie znajdujesz się w żadnej gildii, zamiast osób zostaną wyświetlone sugerowane gildie, do których można dołączyć.   
   
 
  
 
[[file:friend_app.jpg|700px|center]]
 
[[file:friend_app.jpg|700px|center]]
The third tab with 2 buddies displays your friend list. There you can accept friend invitation or remove friends.
+
Ostatnia zakładka z 3 ludzikami w ikonie zawiera listę znajomych. Można tam również akceptować otrzymane zaproszenia lub usunąć kogoś z listy znajomych. .
 
[[file:findfriend_app.jpg|700px|center]]
 
[[file:findfriend_app.jpg|700px|center]]

Aktualna wersja na dzień 17:40, 29 cze 2017

Prawy dolny róg

Smallicon app.png
Dotknij strzałki, aby rozsunąć menu.
Allsocial app.png
Od lewej do prawej

Wiadomości

Message app.jpg

Ta zakładka to centrum wiadomości, w którym znajdziesz konwersacje gildyjne, a także wszystkie odebrane wiadomości, na które możesz odpowiedzieć.

Druga zakładka służy do tworzenia nowych wiadomości:

Sendmessage app.jpg

Wyprawy gildyjne

W wyprawach można brać udział jedynie będąc członkiem gildii. Musicie wywalczyć sobie drogę przez dżunglę pełną przeciwników, by zdobyć potencjał gildii, oraz indywidualne nagrody.

Expedition.jpg
Ge app.jpg
Geranking app.jpg
Więcej informacji na temat wypraw gildyjnych znajdziesz w osobnym artykule: Wyprawy gildyjne.


Gildie

Socialguild app.jpg

W tym oknie możesz uzyskać informacje na temat swojej gildii oraz nią zarządzać.

Guildprofile.jpg

W pierwszej zakładce znajdziesz profil gildii oraz listę jej członków.

Guildprofile.jpg Guildlevel.jpg Guildstock.jpg

Pozostałe 3 zakładki pozwolą Ci poznać szczegóły dotyczące gildii oraz jej zarządzania. W pierwszej zakładce możesz zmienić profil gildii, w drugiej sprawdzić jej poziom oraz ilość zdobytego potencjału i otrzymywanych bonusów, w ostatniej zaś znajduje się skarbiec gildii, do którego możesz wpłacić towary

Guildplayer.jpg

W lewym górnym rogu znajduje się przycisk menu, dzięki którym możesz zarządzać gildią lub ją opuścić. Dotknięcie awataru jednego z członków gildii pozwoli zmienić jego uprawnienia oraz tytuł.

Guildoption.jpg
Guildadmin.jpg

W oknie zarządzania gildią możesz zmienić flagę gildii (dotykając ją), jej nazwę oraz opis, zmienić to w jaki sposób można dołączyć do gildii oraz zarządzać zaproszeniami i zgłoszeniami do gildii.

Guilddelete.jpg

Klikając przycisk w lewym górnym rogu okna możesz rozwiązać gildię.


Perły Architektury

GB app.jpg

tu możesz sprawdzić ile Planów udało Ci się do tej pory zebrać. Po dotknięciu przycisku z pytajnikiem pokaże się okienko z informacjami dotyczącymi danej Perły Architektury. Uwaga: Dotknięcie obrazka Perły otworzy okno z dłuższym opisem oraz towarami potrzebnymi do budowy budynku.


GBcontrib app.jpg

Zakładka: Lista wkładów przedstawia wszystkie Perły Architektury, których budowę aktualnie wspierasz.


GBplayer app.jpg

Możesz również zainwestować Punkty Rozwoju bezpośrednio do Perły Architektury jednego z sąsiadów/znajomych/członków gildii. Odwiedź danego Gracza i dotknij Perły Architektury, aby otworzyć jej okno.

Pasek znajomych

Pasek można otworzyć używając przycisku z 3 ludzikami. Pierwsza zakładka z 2 domkami to sąsiedztwo. Klikając w swój portret, będziesz mógł dostosować swój profil. Jeżeli wciśniesz portret innego Gracza - otworzy się okno interakcji. Podczas wizyty w mieście innego Gracza będziesz mógł zarówno odrestaurować lub zmotywować budynek jak i go splądrować (jeżeli w ostatnim czasie wygrałeś bitwę z tym Graczem). Jeżeli wybierzesz jedną z opcji wsparcia, będziesz mógł wybrać dowolny budynek nad którym będzie znajdowała się szara gwiazdka i go zmotywować lub odrestaurować.

Pod drugą zakładką z ikoną tarczy znajdują się osoby należące do tej samej gildii co Ty. Można tam również wyświetlić profil swojej gildii. Jeżeli aktualnie nie znajdujesz się w żadnej gildii, zamiast osób zostaną wyświetlone sugerowane gildie, do których można dołączyć.

Friend app.jpg

Ostatnia zakładka z 3 ludzikami w ikonie zawiera listę znajomych. Można tam również akceptować otrzymane zaproszenia lub usunąć kogoś z listy znajomych. .

Findfriend app.jpg