Postmodernizm

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji
  • Opis tabeli:
Small fp.png
Wymagane PR
Icon coins.png
Wymagane monety
Small supplie.png
Wymagane zaopatrzenie
Small goods.png
Wymagane surowce
Tech icon.png
Zapewnia
Technologia
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Pme private transport.png Transport publiczny 53 80000 350000 180Machineparts icon.png230Rubber icon.png Supplie icon.png Road icon.png
Pme industrial steel.png Stal przemysłowa 110 150000 300000 250Coke icon.png170Tinplate.png Good icon.png
Pme equality.png Równouprawnienie 45 0 300000 160Textiles icon.png80Convenience food.png Expansion icon.png Road icon.png
Pme species conservation.png Ochrona gatunków 47 0 400000 240Whale icon.png220Convenience food.png Cultural icon.png Road icon.png
Pme modern electronics.png Nowoczesna elektronika 120 200000 300000 120Packaging.png100Rubber icon.png Good icon.png
Pme renewable resources.png Zasoby odnawialne 77 350000 200000 370Fertilizer.png180Packaging.png Good icon.png
Pme prefab high rises.png Bloki z prefabykatów 99 100000 450000 180Ferroconcrete.png200Steel.png House icon.png
Pme environment standards.png Wymogi środowiskowe 76 100000 400000 140Asbestos.png145Coke icon.png Good icon.png Deco icon.png
Pme genetics research.png Badania genetyczne 82 250000 20000 100Fertilizer.png130Flavorants.png Good icon.png
Pme rocket artillery.png Wyrzutnia rakiet 88 400000 400000 230Explosives.png80Semiconductors.png Military icon.png
Pme high society.png Wyższe sfery 5 1000000 50000 200Luxury materials.png190Flavorants.png Cultural icon.png
Pme waste management.png Gospodarka odpadami 39 250000 400000 150Renewable ressources.png160Filters.png Supplie icon.png
Pme space flight.png Loty kosmiczne 123 0 1000000 140Asbestos.png180Semiconductors.png Expansion icon.png Deco icon.png
Pme infantry support.png Wsparcie piechoty 50 150000 250000 120Tinplate.png50Machineparts icon.png Military icon.png
Pme bungalows.png Bungalowy 101 200000 100000 180Luxury materials.png130Filters.png House icon.png Deco icon.png
Pme composite armor.png Pancerz kompozytowy 66 100000 500000 180Steel.png180Petroleum.png Military icon.png
Pme duplex houses.png Domy bliźniacze 92 100000 200000 70Ferroconcrete.png150Renewable ressources.png House icon.png
Pme children rights.png Prawa dziecka 76 250000 300000 200Dna data.png140Convenience food.png Supplie icon.png Deco icon.png
Pme physical education.png Wychowanie fizyczne 93 300000 150000 210Textiles icon.png120Rubber icon.png Cultural icon.png
Pme squad tactics.png Taktyka drużynowa 121 450000 600000 80Semiconductors.png50Petroleum.png Military icon.png
Pme special operations.png Operacje specjalne 117 600000 450000 160Explosives.png60Asbestos.png Military icon.png
Age icon.png
Epoka
Epoka Brązu - Epoka Żelaza - Wczesne Średniowiecze - Rozkwit Średniowiecza - Jesień Średniowiecza - Epoka Kolonialna - Epoka Przemysłowa - Epoka Postępowa - Modernizm - Postmodernizm - Współczesność - Epoka Jutra - Przyszłość - Arktyczna Przyszłość - Oceaniczna Przyszłość - Wirtualna Przyszłość - Epoka Kosmiczna: Mars - Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid - Epoka Kosmiczna: Wenus - Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza - Epoka Kosmiczna: Tytan

Podsumowanie

Epoka Age icon.png PR Small fp.png Monety Icon coins.png Zaopatrzenie Small supplie.png
Epoka Kamienia 3 0 0
Epoka Brązu 127 2 300 2 300
Epoka Żelaza 256 8 050 13 100
Wczesne Średniowiecze 505 31 500 63 250
Rozkwit Średniowiecza 733 53 500 194 000
Jesień Średniowiecza 1 072 155 000 427 500
Epoka Kolonialna 1 000 115 337 421 870
Epoka Przemysłowa 1 140 303 000 1 495 000
Epoka Postępowa 1 430 514 111 2 026 111
Modernizm 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmodernizm 1 680 5 030 000 7 120 000
Współczesność 1 530 10 025 914 12 351 147
Epoka Jutra 1 620 16 220 100 20 011 100
Przyszłość 1 887 21 176 100 29 181 200
Arktyczna Przyszłość 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceaniczna Przyszłość 9 667 134 800 000 127 400 000
Wirtualna Przyszłość 6 369 233 700 000 262 000 000
Epoka Kosmiczna: Mars 8 445 250 000 000 180 000 000
Epoka Kosmiczna: Pas Asteroid 11 295 250 000 000 180 000 000
Epoka Kosmiczna: Wenus 12 045 290 000 000 375 000 000
Epoka Kosmiczna: Księżyc Jowisza 14 135 225 000 000 435 000 000
Epoka Kosmiczna: Tytan 20 955 900 000 000 900 000 000
W sumie 101 792 2 513 809 537 2 771 626 716

Nowa Epoka

W momencie przejścia do nowej epoki w grze pojawia się nie tylko okno z gratulacjami i spisem nadchodzących wraz z epoką nowinek, ale także drobny upominek. Tabela poniżej zawiera informacje na temat nagród otrzymanych w momencie przejścia do nowej epoki.

EB EK EPr EP
Monety
Icon coins.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
Zaopatrzenie
Small supplie.png
120 500 1,000 2,000 3,000 5,000 7,000 9,000
PR
Small fp.png
2 10 10 10 10 10 10 10
Medale
Small medal.png
5 20 40 80 150 250 400 600
M PM W EJ P AP OP WP
Monety
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zaopatrzenia
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
PR
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medale
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
EK:M EK:PA EK:W EK:KJ
Monety
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000 67,000
Zaopatrzenie
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000 64,000
PR
Small fp.png
10 10 10 10
Medale
Small medal.png
3,600 4,100 4,700 4,700