Mistrzostwa gildii

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji

Mistrzostwa gildii przenoszą Wyprawy gildyjne na zupełnie inny poziom i pozwalają na między światową rywalizację!

Każdego tygodnia gildie będą łączone w grupy składające się maksymalnie z siedmiu zbliżonych poziomem gildii z różnych światów danej wersji językowej. Podczas trwającej sześć dni Wyprawy będą one ze sobą rywalizowały. Warto zachęcić do udziału tak wielu członków gildii, jak to tylko możliwe, by osiągnąć najlepsze miejsce w rywalizacji!


Po rozpoczęciu wyprawy, a samej górze okna wypraw znajduje się ikona pucharu:

Championships topbar.png

Po kliknięciu na nią, wyświetli się okno z drabinką mistrzostw, na której będzie widoczne od 4 do 7 gildii, które zostały w danym tygodniu wylosowane do danej grupy. W okienku tym można podejrzeć postęp gildii w trwającej wyprawie:

Championships groups.png

Końcowy wynik będzie zależał od tego, jak daleko członkowie gildii z danej grupy zaszli w wyprawach gildyjnych. Gdy wszyscy członkowie gildii ukończą III poziom trudności, gildia osiągnie wynik 100%. Maksymalnym możliwym do uzyskania wynikiem jest 166% - gdy wszyscy członkowie gildii zakończą V poziom trudności. Gildie i Gracze, którzy biorą udział w IV poziomie wypraw gildyjnych zostaną dodatkowo oznaczeni ikoną płonącej piramidy. Postęp odświeżany jest na bieżąco, możecie więc cały czas obserwować działania konkurencyjnych gildii! ​

GuildExpeditionChamp.png

Aby uczestniczyć w mistrzostwach, gildia musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, w mistrzostwach mogą brać udział jedynie gildie posiadające co najmniej 3 członków, którzy znajdują się w epoce żelaza lub wyżej. Po drugie, co najmniej jeden z członków gildii musiał brać udział w poprzedniej wyprawie danej gildii. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, gildia wciąż może uczestniczyć w nowej wyprawie, jednak nie będzie brała udziału w mistrzostwach. ​ Po zakończeniu wyprawy, 3 najlepsze gildie otrzymają bonusową ilość potencjału. Gildia na pierwszym miejscu otrzyma +25% potencjału (liczone od zdobytego przez nią w trakcie wyprawy potencjału), gildia na drugim miejscu otrzyma +15% potencjału a gildia na trzecim miejscu +10% potencjału. Dodatkowo 3 najlepsze gildie otrzymają symboliczne odznaczenie widoczne w profilu gildii:

Championships profile.png

Przykładowo, gildia na obrazku powyżej do tej pory ukończyła 1 wyprawę zajmując drugie miejsce w mistrzostwach.


Mistrzostwa gildyjne są oczywiście dodatkiem dostępnym zarówno na przeglądarce jak i w aplikacji mobilnej. Wszystkie rozwiązane konflikty liczone są do wspólnej puli.