Bonusy

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji

Perły Architektury są nie tylko ozdobą miasta, ale też są nadzwyczaj przydatne w sensie praktycznym. W zależności od tego, którą Perłę zbudowano, można uzyskać następujące korzyści:

Military boost.png Bonus militarny

Bonus do ataku i obrony dla armii atakującej, bonusy z kilku Pereł dodają się.​

Fierce resistance.png Zacięty opór

Bonus do obrony i ataku dla armii broniącej się, bonusy z kilku Pereł dodają się.​

Coin boost.png Bonus do monet

Zwiększa zbierane dochody z domów 90 razy dziennie. Dodaje się z bonusem z zadowolenia i motywacji.​

Supply boost.png Bonus do zaopatrzenia

Zwiększa zbierane dochody z budynków produkcyjnych 40 razy dziennie. Dodaje się z bonusem z zadowolenia i motywacją.​

Good Production.png Produkcja towarów

Określona liczba towarów z obecnej epoki gracza co 24 godziny. W epokach od Modernizmu wzwyż produkuje podwojoną ilość nieprzetworzonych towarów.

Medal production.png Produkcja medali

Określona liczba medali co 24 godziny.​

Research.png Badania

Niewielka liczba Punktów Rozwoju co 24 godziny.

Coin production.png Produkcja monet

Icon taxes.png Określona liczba monet co 24 godziny.​

Supply production.png Produkcja zaopatrzenia

Icon supplies plus.png Określona liczba zaopatrzenia co 24 godziny.​

Population.png Populacja

Stały bonus populacji.

Happiness.png Zadowolenie

Stały bonus zadowolenia.

Quest reward boost.png Bonus do nagród

Zwiększa zyski z wykonywania zadań (monety, zaopatrzenie, towary, Diamenty, medale).​

Penal Unit.png Jednostka karna

Dodatkowe jednostki niezależne co 24 godziny.​ Otrzymywane jednostki zależą od budynków wojskowych postawionych w mieście.

Guild Goods.png Produkcja towarów dla skarbca gildii

Określona liczba każdego z towarów z obecnej epoki gracza co 24 godziny, umieszczana w skarbcu gildii.​

Support Pool Bonus.png Bonus do zasobów wsparcia

Zwiększa zasoby wsparcia gildii, bonusy z kilku pereł dodają się.

Aid Goods.png Towary za wsparcie

Daje towary z epoki, do której należy budynek, który wspierasz (również poprzez ręczną motywację i odrestaurowywanie).

Plunder Goods.png Towary za plądrowanie

Daje towary z epoki do której należy budynek, który plądrujesz.

Contribution Boost.png Premia za wkład

Zwiększa ilość Punktów Rozwoju, Medali i Planów, otrzymywanych w nagrodę za wsparcie Pereł innych Graczy.

Aid Blueprints.png Plany za pomoc

Zwiększa prawdopodobieństwo zdobycia planów w trakcie wspierania (również poprzez ręczną motywację i odrestaurowywanie) innych Graczy. Przykładowo: 100% bonusu podwoi szanse zdobycia Planu.

Icon great building bonus relic hunt.png Poszukiwanie Reliktów

Poszukiwanie reliktów daje szansę pojawienia się na mapie wypraw gildyjnych ukrytego reliktu jako nagrody za rozwiązany konflikt. Trzy rodzaje dostępnych reliktów to: pospolity, niepospolity, rzadki. Szanse zdobycia pospolitego reliktu są większe od szans zdobycia niepospolitego reliktu. Szanse pojawienia się rzadkiego reliktu są niewielkie.

Critical hit icon.png Trafienie krytyczne

Gdy dana jednostka atakuje jednostkę z tej samej epoki, ma ona szansę zadania obrażeń 1,5 razy większych niż oczekiwane.

  • W przypadku atakowania jednostek posiadających umiejętność Pancerza reaktywnego, trafienie krytyczne również pozwoli na zadanie 1,5 razy większych obrażeń, niż normalnie można by zadać wspomnianej jednostce (jeśli oczekiwane obrażenia to 4-4, trafienie krytyczne pozwoli zadać 6-6 obrażeń).
  • Trafienie krytyczne nie ma wpływu na nieprzemienione Łotry (oraz inne jednostki nieprzypisane do epoki), aczkolwiek przemieniony Łotr może zdobyć tą umiejętność lub zostać przez nią zraniony.
  • Trafienie krytyczne zadające przynajmniej 11 obrażeń zabije za jednym zamachem każdą jednostkę, nawet w przypadku posiadania bonusu zapewnianego przez umiejętność Morale.
  • Bonus ten dotyczy zarówno armii atakujących jak i armii obronnej w PvP.
  • W przypadku, gdy jednostka odpowiada na atak, nie może zadać trafienie krytycznego.
Great building bonus helping hands.png Pomocne Dłonie

Pomocne Dłonie określają szansę na otrzymanie czegoś ekstra za wsparcie innych graczy (ręczna motywacja/restaurowanie również liczy się jako wsparcie). Możesz otrzymać towary ze swojej epoki, zaopatrzenie, monety, medale, a nawet Diamenty.

Great building bonus double plunder goods.png Plądrowanie i grabież

Daje określoną szanse na podwojenie splądrowanych zasobów po pokonaniu armii obronnej sąsiada. Podwaja wszystkie zasoby, którą mogą zostać splądrowane - włączając w to Punkty Rozwoju i Potencjał Gildii.

Icon great building bonus first strike.png Pierwsze uderzenie

Daje szansę na natychmiastowe zabicie jednostki przeciwnika w trakcie kilku pierwszych walk. W przypadku walk dwufalowych, działa tylko w pierwszej fali.

Icon great building bonus double collect.png Podwojenie zysku

Daje ci szansę na zdobycie podwójnego zysku podczas zbioru z pierwszych budynków. Bonus nie dotyczy budynków wojskowych oraz Pereł Architektury. Odnawia się po każdym zbiorze z tego budynku.

Great building bonus advanced tactics.png Zaawansowana taktyka

Zapewnia bonus do ataku i obrony zarówno armii atakującej, jak i armii obronnej.

Great building bonus previous era good production.png Produkcja towarów z poprzedniej epoki

Co 24 godziny dostarcza towary z poprzedniej epoki. W Epoce Brązu produkuje towary z Epoki Brązu.

Great building bonus missile launch.png Wystrzelenie pocisku

W trakcie kilku pierwszych walk zapewnia szansę na pokonanie połowy jednostek wroga na początku bitwy. Podczas walk dwu-falowych bonus działa tylko w trakcie pierwszej fali.

Great building bonus mysterious shards.png Tajemnicze odłamki

Generuje w twojej aktywnej osadzie kulturowej tajemnicze odłamki, które możesz zbierać. Każdy odłamek zawiera nagrody.