Tolos Bożków

Z Forge of Empires - Wiki PL
Przejdź do nawigacji


Tolos Bożków - poz. 1

R SS MultiAge SportBonus18a 750px.png

- Produkcja monet podwojona gdy zmotywowany
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 2

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w:' FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png
na dzień
Icon happiness.png Ranking Points.png
Epoka Brązu 700 580 80
Epoka Żelaza 1,700 990 128
Wczesne Średniowiecze 2,900 1,100 320
Rozkwit Średniowiecza 4,000 1,230 640
Jesień Średniowiecza 5,300 1,370 960
Epoka Kolonialna 8,100 1,610 1,600
Epoka Przemysłowa 10,100 1,810 3,200
Epoka Postępowa 12,300 1,990 4,800
Modernizm 15,300 2,130 8,000
Postmodernizm 19,200 2,220 12,800
Współczeność 25,000 2,580 19,200
Epoka Jutra 28,900 3,130 32,000
Przyszłość 33,200 3,750 51,200
Arktyczna Przyszłość 37,700 4,370 78,800
Oceaniczna Przyszłość 42,500 5,040 96,000
Wirtualna Przyszłość 47,600 6,020 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 2

R SS MultiAge SportBonus18b 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodaktowo produkuje zaopatrzenie
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 3

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png
na dzień
Icon happiness.png Icon supplies.png
(jeśli zmotywowany)
Ranking Points.png
Epoka Brązu 800 610 700 80
Epoka Żelaza 1,900 1,060 1,600 128
Wczesne Średniowiecze 3,000 1,170 2,700 320
Rozkwit Średniowiecza 4,300 1,300 3,800 640
Jesień Średniowiecza 5,600 1,450 5,000 960
Epoka Kolonialna 8,600 1,710 6,400 1,600
Epoka Przemysłowa 10,700 1,930 7,800 3,200
Epoka Postępowa 13,000 2,120 9,100 4,800
Modernizm 16,100 2,260 10,600 8,000
Postmodernizm 20,300 2,360 12,100 12,800
Współczesność 26,400 2,740 13,600 19,200
Epoka Jutra 30,600 3,330 15,200 32,000
Przyszłość 35,000 3,990 16,700 51,200
Arktyczna Przyszłość 39,800 4,640 18,400 78,800
Oceaniczna Przyszłość 44,900 5,360 20,100 96,000
Wirtualna Przyszłość 50,300 6,400 21,800 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 3

R SS MultiAge SportBonus18c 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodatkowo produkuje zaopatrzenie i medale
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 4

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 900 650 700 2 80
Epoka Żelaza 2,000 1,120 1,700 3 128
Wczesne Średniowiecze 3,200 1,240 2,900 3 320
Rozkwit Średniowiecza 4,500 1,380 4,000 3 640
Jesień Średniowiecza 5,900 1,540 5,300 4 960
Epoka Kolonialna 9,000 1,810 6,800 5 1,600
Epoka Przemysłowa 11,200 2,040 8,200 6 3,200
Epoka Postępowa 13,600 2,240 9,700 8 4,800
Modernizm 17,000 2,400 11,200 12 8,000
Postmodernizm 21,300 2,500 12,800 16 12,800
Współczesność 27,800 2,900 14,400 23 19,200
Epoka Jutra 32,200 3,520 16,100 31 32,000
Przyszłość 36,900 4,220 17,700 38 51,200
Arktyczna Przyszłość 41,900 4,910 19,400 46 78,800
Oceaniczna Przyszłość 47,200 5,670 21,300 53 96,000
Wirtualna Przyszłość 52,900 6,770 23,000 64 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 4

R SS MultiAge SportBonus18d 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodatkowo produkuje zaopatrzenie, medale i Punkt Rozwoju
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 5

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 1,000 680 800 4 1 80
Epoka Żelaza 2,200 1,180 1,800 5 1 128
Wczesne Średniowiecze 3,400 1,310 3,000 6 1 320
Rozkwit Średniowiecza 4,700 1,460 4,300 6 1 640
Jesień Średniowiecza 6,200 1,620 5,600 7 1 960
Epoka Kolonialna 9,500 1,910 7,100 9 1 1,600
Epoka Przemysłowa 11,800 2,150 8,700 12 1 3,200
Epoka Postępowa 14,300 2,360 10,200 16 1 4,800
Modernizm 17,800 2,530 11,900 23 1 8,000
Postmodernizm 22,400 2,640 13,500 32 1 12,800
Współczesność 29,200 3,060 15,200 46 1 19,200
Epoka Jutra 33,800 3,720 17,000 62 1 32,000
Przyszłość 38,700 4,450 18,700 76 1 51,200
Arktyczna Przyszłość 44,000 5,190 20,500 92 1 78,800
Oceaniczna Przyszłość 49,600 5,990 22,500 106 1 96,000
Wirtualna Przyszłość 55,600 7,150 24,300 128 1 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 5

R SS MultiAge SportBonus18e 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodaktowo produkuje zaopatrzenie, medale, Punkt Rozwoju i towary
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagany do zmiany w Tolos Bożków - poz. 6

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 1,100 720 800 5 1 5 80
Epoka Żelaza 2,400 1,240 1,900 7 1 5 128
Wczesne Średniowiecze 3,500 1,370 3,200 8 1 5 320
Rozkwit Średniowiecza 4,900 1,530 4,500 9 1 5 640
Jesień Średniowiecza 6,500 1,710 5,900 11 1 5 960
Epoka Kolonialna 9,900 2,010 7,500 13 1 5 1,600
Epoka Przemysłowa 12,400 2,270 9,100 18 1 5 3,200
Epoka Postępowa 15,000 2,490 10,700 24 1 5 4,800
Modernizm 18,700 2,660 12,500 35 1 5 8,000
Postmodernizm 23,500 2,770 14,200 48 1 5 12,800
Współczesność 30,600 3,220 16,000 69 1 5 19,200
Epoka Jutra 35,400 3,910 17,900 93 1 5 32,000
Przyszłość 40,600 4,690 19,700 114 1 5 51,200
Arktyczna Przyszłość 46,100 5,460 21,600 138 1 5 78,800
Oceaniczna Przyszłość 52,000 6,300 23,700 158 1 5 96,000
Wirtualna Przyszłość 58,200 7,530 25,600 192 1 5 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 6

R SS MultiAge SportBonus18f 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodatkowo produkuje zaopatrzenie, medale, 2 Punkty Rozwoju i towary
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 7

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 1,100 760 800 7 2 5 80
Epoka Żelaza 2,500 1,300 2,000 9 2 5 128
Wczesne Średniowiecze 3,700 1,440 3,400 11 2 5 320
Rozkwit Średniowiecza 5,200 1,610 4,700 12 2 5 640
Jesień Średniowiecza 6,800 1,790 6,200 14 2 5 960
Epoka Kolonialna 10,400 2,110 7,900 17 2 5 1,600
Epoka Przemysłowa 12,900 2,380 9,600 23 2 5 3,200
Epoka Postępowa 15,700 2,610 11,300 32 2 5 4,800
Modernizm 19,500 2,800 13,100 46 2 5 8,000
Postmodernizm 24,500 2,910 15,000 64 2 5 12,800
Współczesność 31,900 3,390 16,800 92 2 5 19,200
Epoka Jutra 37,000 4,110 18,800 124 2 5 32,000
Przyszłość 42,400 4,920 20,700 151 2 5 51,200
Arktyczna Przyszłość 48,200 5,730 22,700 183 2 5 78,800
Oceaniczna Przyszłość 54,300 6,620 24,900 211 2 5 96,000
Wirtualna Przyszłość 60,800 7,900 26,900 256 2 5 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 7

R SS MultiAge SportBonus18g 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodatkowo produkuje zaopatrzenie, medale, 2 Punkty Rozwoju i towary
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 8

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 1,200 790 900 8 2 10 80
Epoka Żelaza 2,600 1,370 2,100 11 2 10 128
Wczesne Średniowiecze 3,800 1,510 3,500 13 2 10 320
Rozkwit Średniowiecza 5,400 1,690 4,900 15 2 10 640
Jesień Średniowiecza 7,100 1,880 6,500 18 2 10 960
Epoka Kolonialna 10,800 2,210 8,300 21 2 10 1,600
Epoka Przemysłowa 13,500 2,490 10,000 29 2 10 3,200
Epoka Postępowa 16,400 2,740 11,800 40 2 10 4,800
Modernizm 20,400 2,930 13,700 58 2 10 8,000
Postmodernizm 25,600 3,050 15,700 80 2 10 12,800
Współczesność 33,300 3,550 17,600 115 2 10 19,200
Epoka Jutra 38,600 4,300 19,700 155 2 10 32,000
Przyszłość 44,200 5,160 21,700 189 2 10 51,200
Arktyczna Przyszłość 50,300 6,010 23,800 229 2 10 78,800
Oceaniczna Przyszłość 56,700 6,930 26,100 263 2 10 96,000
Wirtualna Przyszłość 63,500 8,280 28,200 320 2 10 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 8

R SS MultiAge SportBonus18h 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodatkowo produkuje zaopatrzenie, medale, 3 Punkty Rozwoju i towary
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 9

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 1,200 830 900 10 3 10 80
Epoka Żelaza 2,700 1,430 2,200 13 3 10 128
Wczesne Średniowiecze 4,000 1,580 3,700 16 3 10 320
Rozkwit Średniowiecza 5,600 1,760 5,200 18 3 10 640
Jesień Średniowiecza 7,400 1,970 6,800 21 3 10 960
Epoka Kolonialna 11,300 2,310 8,700 25 3 10 1,600
Epoka Przemysłowa 14,000 2,610 10,500 35 3 10 3,200
Epoka Postępowa 17,000 2,860 12,300 48 3 10 4,800
Modernizm 21,200 3,060 14,400 69 3 10 8,000
Postmodernizm 26,700 3,190 16,400 96 3 10 12,800
Współczesność 34,700 3,710 18,400 138 3 10 19,200
Epoka Jutra 40,200 4,500 20,600 186 3 10 32,000
Przyszłość 46,100 5,390 22,600 227 3 10 51,200
Arktyczna Przyszłość 52,400 6,280 24,800 275 3 10 78,800
Oceanicza Przyszłość 59,900 7,250 27,200 316 3 10 96,000
Wirtualna Przyszłość 66,100 8,660 29,400 384 3 10 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 9

R SS MultiAge SportBonus18i 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodatkowo produkuje zaopatrzenie, medale, 3 Punkty Rozwoju i towary
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety
- Ulepszenie tolosa bożków Reward icon upgrade kit tholos of idols.png wymagane do zmiany w Tolos Bożków - poz. 10

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 1,300 870 1,000 12 3 15 80
Epoka Żelaza 2,800 1,490 2,300 15 3 15 128
Wczesne Średniowiecze 4,200 1,650 3,800 18 3 15 320
Rozkwit Średniowiecza 5,800 1,840 5,400 21 3 15 640
Jesień Średniowiecza 7,700 2,050 7,100 24 3 15 960
Epoka Kolonialna 11,700 2,410 9,000 29 3 15 1,600
Epoka Przemysłowa 14,600 2,720 10,900 40 3 15 3,200
Epoka Postępowa 17,700 2,990 12,900 56 3 15 4,800
Modernizm 22,100 3,200 15,000 80 3 15 8,000
Postmodernizm 27,700 3,330 17,100 112 3 15 12,800
Współczesność 36,100 3,870 19,200 160 3 15 19,200
Epoka Jutra 41,800 4,700 21,500 216 3 15 32,000
Przyszłość 47,900 5,630 23,600 264 3 15 51,200
Arktyczna Przyszłość 54,500 6,550 25,900 320 3 15 78,800
Oceaniczna Przyszłość 61,400 7,560 28,400 368 3 15 96,000
Wirtualna Przyszłość 68,800 9,030 30,700 448 3 15 128,000Soccer separator.png


Tolos Bożków - poz. 10

R SS MultiAge SportBonus18j 750px.png

- Monety podwojone gdy zmotywowany, oraz dodatkowo produkuje zaopatrzenie, medale, 4 Punkty Rozwoju i towary
- Może zostać splądrowany jeśli nie jest zmotywowany
- Użycie Zestawu do ulepszania lub Zestawu do renowacji konieczne do zmiany epoki
- Bonusy związane z Zadowoleniem oraz Perłami Architektury wpływają na otrzymywane monety

Właściwości
Typ: Budynek mieszkalny
Rozmiar: Icon size.png 4x4
Wprowadzony w: FoE Soccer Cup 2018
Epoka Icon coins.png Icon happiness.png Icon supplies.png Icon medal.png Small fp.png Small goods.png Ranking Points.png
na dzień (jeśli zmotywowany)
Epoka Brązu 1,300 900 1,000 13 4 15 80
Epoka Żelaza 2,900 1,550 2,400 17 4 15 128
Wczesne Średniowiecze 4,300 1,720 4,000 21 4 15 320
Rozkwit Średniowiecza 6,100 1,920 5,600 24 4 15 640
Jesień Średniowiecza 8,000 2,140 7,400 28 4 15 960
Epoka Kolonialna 12,200 2,510 9,400 33 4 15 1,600
Epoka Przemysłowa 15,200 2,830 11,400 46 4 15 3,200
Epoka Postępowa 18,400 3,110 13,400 64 4 15 4,800
Modernizm 22,900 3,330 15,600 92 4 15 8,000
Postmodernizm 28,800 3,470 17,800 128 4 15 12,800
Współczesność 37,500 4,030 20,000 183 4 15 19,200
Epoka Jutra 43,400 4,890 22,400 247 4 15 32,000
Przyszłość 49,800 5,860 24,600 302 4 15 51,200
Arktyczna Przyszłość 56,600 6,820 27,000 366 4 15 78,800
Oceaniczna Przyszłość 63,800 7,880 29,600 421 4 15 96,000
Wirtualna Przyszłość 71,400 9,410 32,000 512 4 15 128,000