Typy

Skocz do: nawigacja, szukaj
Basic
 • Data to podstawowy typ danych, reprezentujący punkty w czasie w ujednoliconym formacie.
 • Liczba
 • Tekst is a basic datatype to describe strings of arbitrary length.
 • Wartość logiczna jest podstawowym typem danych opisującym wartość prawda/fałsz.
Contextual
 • External identifier is a variant of the Text datatype to describe external resources (URI based) and requires assigned properties to declare an External formatter URI.
 • Keyword is a variant of the Text datatype that has a restricted character length with a normalized content representation.
 • Kod is a variant of the Text datatype to be used for technical texts of arbitrary length, such as source code listings.
 • Quantity jest typem danych opisującym wielkości z reprezentacją numeryczną i jednostką miary.
 • Strona
 • URI adnotacji is a variant of the URL datatype and is mostly used for a owl:AnnotationProperty export declaration.
 • URL
 • Współrzędne geograficzne is a datatype that describes geographic locations and requires the "Maps" extension to provide an extended functionality.
Container
 • Monolingual text to typ danych kontener, który wiąże wartość tekstową z określonym kodem języka.
 • Record is a container datatype that specifies a list of typed properties in a fixed order.
 • Reference is a container type that allows to record additional information (e.g. provenance data) about a value assignment.
Compound
 • Email jest specjalnym typem danych reprezentującym adres e-mail.
 • Telephone number to specjalny typ danych do opisywania międzynarodowych numerów telefonicznych zgodnie z RFC 3966.
 • Temperatura jest specjalnym typem danych reprezentującym temperaturę.

 • _dat (Data)
 • _ema (Email)
 • _eid (External identifier)
 • _keyw (Keyword)
 • _cod (Kod)
 • _num (Liczba)
 • _mlt_rec (Monolingual text)
 • _qty (Quantity)
 • _rec (Record)
 • _ref_rec (Reference)
 • _wpg (Strona)
 • _txt (Tekst)
 • _tel (Telephone number)
 • _tem (Temperatura)
 • _anu (URI adnotacji)
 • _uri (URL)
 • _boo (Wartość logiczna)
 • _geo (Współrzędne geograficzne)