__TOC__
W inwentarzu znajdziecie znajdują się niektóre przedmioty, które można uzyskać za pomocą zadań, eventów oraz Pereł Architektury.
Aby otworzyć inwentarz podczas gry na aplikacji mobilnej należy kliknąć:
[[File:Inventorymobile.png|center|link=]]
Znajdziesz Znajdują się tu wszystkie zebrane przedmioty w jednej zakładce:
[[File:Mobileinventory.jpg|center|link=]]
Zmiany – Forge of Empires - Wiki PL

Zagraj!

Register

Register

Register