__TOC__
In your inventory you will find certain items that you obtain through questsW inwentarzu znajdziecie niektóre przedmioty, Great Buildings or special eventsktóre można uzyskać za pomocą zadań, eventów oraz Pereł Architektury.
To open your inventory while playing on a mobile app use the following buttonAby otworzyć inwentarz podczas gry na aplikacji mobilnej kliknąć:
[[File:Inventorymobile.png|center|link=]]
You will find all your stored items on one tabZnajdziesz tu wszystkie zapisane pozycje na jednej zakładce:
[[File:Mobileinventory.jpg|center|link=]]
Zmiany – Forge of Empires - Wiki PL

Zagraj!

Register

Register

Register