Ranking Graczy

Z Forge of Empires - Wiki PL
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rank2.png Podstawy

Punkty w rankingu zawierają:

Punkty z walk
Wszystkie punkty z walk (w których bierzesz udział) są wliczane do rankingu.
Punkty z wydanych towarów
Za każdym razem, gdy wydany zostanie towar (drzewko rozwoju, perły architektury, negocjacje sektorów i tak dalej), odpowiednia ilość punktów zostanie dodana do rankingu. Jedynym wyjątkiem jest Targowisko - wydane tam towary nie będą wliczane do rankingu (aby uniknąć ewentualnych nadużyć). Wartość punktów dodawanych do rankingu różni się w zależności od tego, z jakiej epoki jest dany towar (im wyższa epoka, tym więcej punktów).
Punkty z budynków
Wszystkie budynki znajdujące się w grze dają punkty wyliczone według ich rozmiaru, epoki i typu (budynki eventowe lub za diamenty są lepiej punktowane względem innych, standardowych budynków).

Wartości rankingowe Pereł Architektury składają się z 3 części:

  • Standardowa wartość budynku - wartość normalnego budynku tej samej wielkości i z tej samej epoki.
  • Wartość towarów, które musiały zostać wydane, aby zapoczątkować budowę Perły.
  • Wartość Punktów Rozwoju, które zostały wydane na rozbudowę do bieżącego poziomu (zsumowana).

Rank3.png Szczegóły

Poniżej można zobaczyć szczegółowe wyjaśnienie każdego elementu.

Rank4.png Punkty z walk

Ilość punktów rankingowych jakie można zdobyć z walki:

Otrzymane punkty z walk / 50

Wszystkie walki bez wyjątku są podliczane do rankingu. Oczywiście nie dostaniesz żadnych punktów, jeśli walka będzie przegrana.

Rank5.png Wydane towary

Towary są punktowane według epoki z której pochodzą. Im wyższa epoka tym więcej punktów. Każdy towar ma podstawową wartość.
Towary przetworzone mają wartość podstawową + wartość towaru użytego do jego produkcji, natomiast towary wysoko przetworzone mają dodatkowo wartość odpowiedniego towaru przetworzonego.
Ostateczne wartości poniżej:

Epoka Age icon.png Wartość
Epoka Brązu 2.5
Epoka Żelaza 3
Wczesne Średniowiecze 3.5
Rozkwit Średniowiecza 4
Jesień Średniowiecza 4.5
Epoka Kolonialna 5
Epoka Przemysłowa 5.5
Epoka Postępowa 6
Modernizm 11.5
Postmodernizm 12.5
Współczesność 13.5
Epoka Jutra 19
Przyszłość 21
Arktyczna Przyszłość 22.5
Promet 42
Oceaniczna Przyszłość 29
Orichalcum 42
Wirtualna Przyszłość 33
Epoka Kosmiczna: Mars 37,5
Marsjańska ruda 10


Wartość podstawowa zaczyna się od 2,5 dla Epoki Brązu i wzrasta o 0,5 z każdą epoką. Modernizm wprowadza towary przetworzone, więc wartość odpowiedniego towaru z Epoki Kolonialnej jest dodana do wartości podstawowej Modernizmu, co daje łącznie 11,5 (5+6,5=11,5). Epoka Jutra wprowadza towary wysoko przetworzone (wartość bazowa towaru z Epoki Jutra to 8 + wartość towaru przetworzonego z Modernizmu daje razem 19,5).

Rank6.png Punkty za budynki

Gdy budynek zostaje umieszczony w mieście, jego wartość punktowa jest dodawana do rankingu. Gdy zostaje on zburzony, ta sama wartość jest odejmowana. Metoda obliczania wartości punktowej budynków różni się w zależności od tego, czy mowa o Perłach Architektury, czy też o budynkach standardowych.

Rank7.png Budynki standardowe

Wartość punktowa dla każdego budynku obliczana jest w następujący sposób:

Szerokość * Długość * Czynnik Typu Budynku * Czynnik Epoki

Długość i szerokość to wartości oczywiste, natomiast poświęcimy kilka słów pozostałym dwóm elementom:

Czynnik Typu Budynku
Dla większości budynków, czynnik ten wynosi 1. Dla budynków diamentowych i eventowych* jest to 2. Czynnik przyjmuje wartość największą dla ratusza, gdzie jest on równy 3.
Oznacza to, że budynki diamentowe i eventowe są warte dwa razy więcej, niż "zwykłe" budynki z tej samej ery.

*Klasztor nie jest budynkiem z żadnego eventu, jednakże dla obliczeń rankingu jest uznawany za budynek eventowy.

Czynnik Epoki
Epoka Age icon.png Wartość
Epoka Kamienia 2
Epoka Brązu 2.5
Epoka Żelaza 4
Wczesne Średniowiecze 10
Rozkwit Średniowiecza 20
Jesień Średniowiecza 30
Epoka Kolonialna 50
Epoka Przemysłowa 100
Epoka Postępowa 150
Modernizm 250
Postmodernizm 400
Współczesność 600
Epoka Jutra 1 000
Przyszłość 1 600
Arktyczna Przyszłość 2 400
Oceaniczna Przyszłość 3 000
Wirtualna Przyszłość 4 000
Epoka Kosmiczna: Mars 6 500
Bez epoki (1) 100
Wieloepokowe (2) Przyjmuje wartość Czynnika Epoki w której aktualnie się znajduje.
Wszystkie Epoki (3) 20


(1) Bez Epoki. Aktualnie są dwa budynki bez epoki: Obserwatorium oraz Świątynia Reliktów.
(2) Wieloepokowy. (np. Azyl czempiona) - przyjmuje wartość epoki, w której dany budynek aktualnie się znajduje.
(3) Wszystkie Epoki. Na przykład Wieża Zwycięstwa lub Studnia Życzeń.
Przykład
Dworek wiejski jest wart 16 punktów, ponieważ zajmuje kwadrat 2x2, jest zwykłym budynkiem i pochodzi z Epoki Żelaza. Zatem, zgodnie z wzorem:
Szerokość * Długość * Czynnik Typu Budynku * Czynnik Epoki
2*2*1*4=16

Rank8.png Perły Architektury

Perły Architektury, co zrozumiałe, posiadają odrębny sposób obliczania wartości niż pozostałe budynki:

Wartość zwykłego budynku z tej samej epoki i o tej samej wielkości + Wartość towarów wydanych przy umieszczaniu w mieście placu budowy + Wartość Punktów Rozwoju potrzebnych do uzyskania bieżącego poziomu Perły

Przykład
Plac budowy Posągu Zeusa jest wart 390 punktów, ponieważ:
  1. Wartość zwykłego budynku o tym samym rozmiarze i epoce, to 3*2*1*2.5=15
  2. Wartość towarów wydanych na umieszczenie w mieście placu budowy: 150*2.5=375
  3. Wartość Punktów Rozwoju potrzebnych do uzyskania bieżącego poziomu, to naturalnie 0.
Gdy Posąg osiągnie poziom 1, jego wartość wzrośnie o 600 punktów, ponieważ osiągnięcie poziomu 1 wymaga 40 Punktów Rozwoju. Jeden Punkt Rozwoju jest wart 15 punktów, stąd też wspomniana wartość.


Warto pamiętać, że wszystkie te punkty są usuwane, gdy Perła zostanie skasowana. Dotyczy to także punktów za towary, które zostały wydane przy umieszczaniu placu budowy w mieście.

Rank10.png 'Niedokładna' matematyka

Może się zdarzyć, że liczba posiadanych punktów nie jest liczbą całkowitą. Przykładowo: jeżeli Gracz posiada 100 punktów i ofiaruje 3 sztuki gumy do skarbca gildii, będzie posiadać łącznie 116,5 punktu - guma to towar z Epoki Przemysłowej, więc jedna sztuka ma wartość 5,5 punktu, zatem ofiarowując trzy sztuki, Gracz zyskuje 3*5,5=16,5 punktu. Pomimo tego, wyświetlona w rankingu liczba punktów, to 116. Powodem, dla którego tak się dzieje, jest czysto techniczna decyzja: postanowiliśmy, że prostszym rozwiązaniem jest zastosowanie zwykłego obcięcia przy wyświetlaniu, niż tworzenie poprawnego matematycznie zaokrąglania (niwelujemy też w ten sposób ryzyko wystąpienia błędów). Naturalnie prawdziwa liczba punktów (z ułamkami) jest zawsze przechowywana w bazie danych, więc wspomniane pół punktu istnieje nadal i zostanie wyświetlone jako cały punkt, gdy uzyskane zostanie drugie pół punktu.