Menu inwentarza

Z Forge of Empires - Wiki PL
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

W inwentarzu znajdziesz informację na temat posiadanych dóbr.

Inventory1.PNG

W inwentarzu znajdziesz 6 zakładek, z których obecnie jedynie 5 jest użyteczne. Zakładka powyżej zawiera wszystkie posiadane budynki oraz paczki.


Budynki

Inventory2.PNG

Zakładka budynków zawiera budynki przechowywane w inwentarzu. Pamiętaj, że budynek, który raz zostanie postawiony w mieście, może zostać przeniesiono do inwentarza jedynie przy pomocy użycia specjalnego przedmiotu - przechowywania budynków.

Towary

Inventory3.PNG

Zakładka z towarami zawiera wszystkie posiadane towary.

Perły Architektury

Inventory4.PNG

W zakładce Pereł Architektury możesz sprawdzić jakie planu Pereł posiadasz. To w tej zakładce możesz zadecydować o budowie Perły oraz odblokowaniu kolejnych poziomów już postawionej Perły.


Paczki

Inventory5.PNG

W zakładce z paczkami możesz sprawdzić ile paczek Punktów Rozwoju posiadasz. Trafią tu również specjalne paczki zdobyte w trakcie eventów.