Handel: Różnice pomiędzy wersjami

Z Forge of Empires - Wiki PL
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
== What is trading? ==
+
== Czym jest handel? ==
You need all kinds of goods in order to advance in Forge of Empires. While it is possible for you to produce all goods in the game yourself if you unlock the right buildings, it is not very easy or efficient to do so, since this then requires space in your city, time, and deposits. The trading function allows you to trade goods that you have for goods that you need.
+
W Forge of Empires potrzebujesz każdego rodzaju towaru aby czynić postępy w grze. Choć w teorii możliwe jest produkowanie wszystkich towarów w grze samodzielnie (po odblokowaniu odpowiednich budynków towarowych), to wcale nie jest to takie łatwe ani skuteczne, gdy w grę wchodzi dużo potrzebnego miejsca, czas i bonusy zasobów na mapie. Handel pozwala Ci wymienić towary, na inne, które potrzebujesz, nie produkując ich.
  
== Who can I trade with? ==
+
== Z kim mogę handlować? ==
You can trade at a poor rate with non-player (merchants), or at a much better rate with your fellow players. Joining a guild will also help you find favorable trades.
+
Można handlować (niestety niekorzystnie) z NPC, tzw. kupcami. Dużo lepszym rozwiązaniem jest handel z innymi Graczami, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś - dołącz do gildii, a współczłonkowie z pewnością pozwolą Ci znaleźć korzystną dla obu stron transakcję.
  
== Creating an offer ==
+
== Tworzenie oferty ==
It is simple to create an offer. In the market window, you will find the “Create offer” tab. Enter the amount of the good you are looking for, and what you are willing to offer in return and then press “Create offer”. You never know when or if your offer will be accepted, so it is a good idea to make sure your offer is fair to increase your chances.
+
Jest to bardzo proste. W oknie targowiska znajdziesz zakładkę "Utwórz ofertę" . Wpisz ilość oraz rodzaj towaru, którego szukasz, oraz ilość i rodzaj towaru, który jesteś gotowy dać w zamian, a następnie naciśnij przycisk "Utwórz ofertę". Nigdy nie wiadomo, kiedy i czy twoja oferta zostanie zaakceptowana, więc dobrym pomysłem byłoby upewnić się, że oferta jest korzystna dla obu stron, by zwiększyć szanse jej powodzenia.
  
 
[[File:create offer.png|550px|center]]
 
[[File:create offer.png|550px|center]]
  
== Canceling an offer ==
+
== Anulowanie oferty ==
If you for some reason want to cancel an offer you have placed on the market, you are able to do so in the “Your current offer” tab. Simply press the button at the right end of the offer you want to cancel, and choose to abort it.
+
Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz anulować ofertę, którą dodałeś na targowisku, możesz zrobić to w zakładce "Twoje bieżące oferty". Wystarczy nacisnąć przycisk na prawym końcu oferty, a następnie potwierdzić "wycofanie oferty" z rynku.
  
 
[[File:Cancel trade.jpg|center]]
 
[[File:Cancel trade.jpg|center]]
  
== Searching for offers ==
+
== Szukanie ofert ==
The market is full of offers which you can browse in the “Trading” tab. They are sorted based on rates, where the most favorable rates are displayed first. If you do not want to scroll through all the pages, there are different types of filters at the top – you can search for the good you desire or are offering, and further limit the offers using the two check boxes by hiding all the offers from non-players, filter for offers from your fellow guild members and/or display only those offers that you are eligible for.
+
Targowisko jest pełne ofert, które można przeglądać w zakładce "Handel". Są one klasyfikowane w oparciu o stawki, gdzie najkorzystniejsze stawki są wyświetlane w pierwszej kolejności. Jeśli nie chcesz przeglądać wszystkich stron, możesz skorzystać z różnych filtrów widniejących w oknie: Oferowany towar, potrzebny towar a także oferty tylko gildii/sąsiedztwa/znajomych.
  
== Accepting an offer ==
+
== Przyjmowanie oferty ==
When you find an offer that fits what you are looking for, you can accept it by pressing the button to the right of the offer. If you are in the same guild as the other player, the button will have a hammer and a shield, if not there will only be a hammer. If the button is orange, you have all the necessary goods to make the trade. If however it is greyed out then something is missing. When you press the button, a window will pop up so you can review the terms of the trade before accepting.
+
Gdy znajdziesz interesującą Cię ofertę, możesz zaakceptować ją naciskając przycisk po prawej stronie oferty. Jeśli jesteś w tej samej gildii, co oferujący ją Gracz, przycisk na przycisku zobaczysz młotek i tarczę, jeśli nie widoczny będzie jedynie młotek . Jeśli przycisk jest pomarańczowy, posiadasz towary potrzebne do dokonania transakcji. Jeśli jednak jest on nieaktywny, oznacza to iż brakuje jakichś towarów. Nie martw się, po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, dzięki któremu można zapoznać się z warunkami handlu przed przyjęciem oferty.
  
Accepting a trade from a fellow player who is not in your guild, you will have to pay a transaction fee of 1 Forge point. But do not hesitate if it is a good offer – the Forge Point is easily worth it if you need the goods to progress in the game. However, an exchange with a cutthroat non-player, despite its drawbacks, has the advantage that it does not cost you any Forge Points.
+
Handel z osobą, która nie jest członkiem Twojej gildii, wymaga uiszczenia opłaty transakcyjnej w wysokości 1 Punktu Rozwoju (PR). Ale nie wahaj się, czy warto go poświęcić, jeżeli w grę wchodzi towar, który jest Ci niezbędny do dalszych postępów w grze. Wymiana z Kupcem (NPC) pomimo swoich wad, ma tę zaletę, że nie kosztuje żadnych Punktów Rozwoju.
  
== Can’t find what you are looking for? ==
+
==Nie możesz znaleźć potrzebnego towaru?? ==
If you cannot find what you need at the market, it is a good idea to ask other players for help - they might have the goods you need. Use the chat, the forum, or ask around in your guild!
+
Jeżeli na targu nie ma oferty, która Cię interesuje, dobrym pomysłem jest zapytanie innych Graczy o pomoc - oni mogą mieć towar, którego potrzebujesz. Używaj czatu, forum albo popytaj członków swojej gildii!

Aktualna wersja na dzień 10:47, 14 paź 2016

Czym jest handel?

W Forge of Empires potrzebujesz każdego rodzaju towaru aby czynić postępy w grze. Choć w teorii możliwe jest produkowanie wszystkich towarów w grze samodzielnie (po odblokowaniu odpowiednich budynków towarowych), to wcale nie jest to takie łatwe ani skuteczne, gdy w grę wchodzi dużo potrzebnego miejsca, czas i bonusy zasobów na mapie. Handel pozwala Ci wymienić towary, na inne, które potrzebujesz, nie produkując ich.

Z kim mogę handlować?

Można handlować (niestety niekorzystnie) z NPC, tzw. kupcami. Dużo lepszym rozwiązaniem jest handel z innymi Graczami, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś - dołącz do gildii, a współczłonkowie z pewnością pozwolą Ci znaleźć korzystną dla obu stron transakcję.

Tworzenie oferty

Jest to bardzo proste. W oknie targowiska znajdziesz zakładkę "Utwórz ofertę" . Wpisz ilość oraz rodzaj towaru, którego szukasz, oraz ilość i rodzaj towaru, który jesteś gotowy dać w zamian, a następnie naciśnij przycisk "Utwórz ofertę". Nigdy nie wiadomo, kiedy i czy twoja oferta zostanie zaakceptowana, więc dobrym pomysłem byłoby upewnić się, że oferta jest korzystna dla obu stron, by zwiększyć szanse jej powodzenia.

Create offer.png

Anulowanie oferty

Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz anulować ofertę, którą dodałeś na targowisku, możesz zrobić to w zakładce "Twoje bieżące oferty". Wystarczy nacisnąć przycisk na prawym końcu oferty, a następnie potwierdzić "wycofanie oferty" z rynku.

Cancel trade.jpg

Szukanie ofert

Targowisko jest pełne ofert, które można przeglądać w zakładce "Handel". Są one klasyfikowane w oparciu o stawki, gdzie najkorzystniejsze stawki są wyświetlane w pierwszej kolejności. Jeśli nie chcesz przeglądać wszystkich stron, możesz skorzystać z różnych filtrów widniejących w oknie: Oferowany towar, potrzebny towar a także oferty tylko gildii/sąsiedztwa/znajomych.

Przyjmowanie oferty

Gdy znajdziesz interesującą Cię ofertę, możesz zaakceptować ją naciskając przycisk po prawej stronie oferty. Jeśli jesteś w tej samej gildii, co oferujący ją Gracz, przycisk na przycisku zobaczysz młotek i tarczę, jeśli nie widoczny będzie jedynie młotek . Jeśli przycisk jest pomarańczowy, posiadasz towary potrzebne do dokonania transakcji. Jeśli jednak jest on nieaktywny, oznacza to iż brakuje jakichś towarów. Nie martw się, po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, dzięki któremu można zapoznać się z warunkami handlu przed przyjęciem oferty.

Handel z osobą, która nie jest członkiem Twojej gildii, wymaga uiszczenia opłaty transakcyjnej w wysokości 1 Punktu Rozwoju (PR). Ale nie wahaj się, czy warto go poświęcić, jeżeli w grę wchodzi towar, który jest Ci niezbędny do dalszych postępów w grze. Wymiana z Kupcem (NPC) pomimo swoich wad, ma tę zaletę, że nie kosztuje żadnych Punktów Rozwoju.

Nie możesz znaleźć potrzebnego towaru??

Jeżeli na targu nie ma oferty, która Cię interesuje, dobrym pomysłem jest zapytanie innych Graczy o pomoc - oni mogą mieć towar, którego potrzebujesz. Używaj czatu, forum albo popytaj członków swojej gildii!