Budynki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Forge of Empires - Wiki PL
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Budynki specjalne)
 
(Nie pokazano 48 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
== General info about Buildings ==
+
Budynki są kluczem do sukcesu w Forge of Empires.
 +
Aby je zbudować wystarczy otworzyć menu budowy dostępne w lewym dolnym rogu ekranu gry.
 +
Budynki są posegregowane w różnych kategoriach, których wyboru dokonujemy za pośrednictwem poszczególnych zakładek.
  
 +
[[File:building menu.jpg|link=]]
  
Buildings are the key to success in Forge of Empires.
+
Poszczególne budynki różnią się wielkością, kosztem i czasem budowy oraz zastosowaniem. Parametry te zmieniają się w zależności od epoki.
To build buildings to simply have to open the construction menu at the bottom left corner of your game screen.
 
Buildings are sorted  into different categories and you can choose  them via different tabs.
 
  
[[File:building menu.jpg]]
+
Większość budynków musi zostać podłączona za pomocą drogi do '''[[Ratusz|Ratusza]]''', w przeciwnym razie ich budowa nie będzie mogła się rozpocząć, a budynek już wybudowany pozostanie nieaktywny.
  
Buildings have different sizes, building costs and outcome, which can vary from age to age.
+
Budynki można przestawiać w obrębie odblokowanego obszaru miasta, nie można jednak ich obracać. Kiedy budynek staje się zbędny - można go sprzedać.
  
You will need to connect the majority of the buildings to the Main Hall with streets, otherwise the construction won’t start and buildings won’t activate.
 
  
You can move a building around your city grid, but you can not rotate it. You can also sell any building you don’t need any more.
+
[[File:move.png|link=]]
  
[[File:move.png]]
+
== Ratusz ==
  
== Town Hall ==
+
'''[[Ratusz]]''' jest głównym budynkiem miasta. Wszystkie pozostałe budynki - za wyjątkiem dekoracji i niektórych budynków eventowych, muszą być podłączone do Ratusza za pomocą drogi. Jest to także jedyny budynek, który nie może zostać sprzedany i jedyny, który zmienia swój wygląd, wraz ze zmianą epoki.
  
The '''[[Town Hall]]''' is the main building of the town. All buildings except decorations and some special buildings have to be connected to the Town Hall via roads. It is the only building that cannot be sold and also the only building that changes its appearance when advancing through the ages.
+
== Budynki Mieszkalne ==
  
== Residential Buildings ==
 
  
 +
[[File:constructionmenu_residential_icon.png|40px|link=]]  '''[[Budynki mieszkalne]]''' - każdy budynek mieszkalny ma określoną liczbę mieszkańców oraz czas i ilość wytwarzanych monet. Budynki te są bardzo istotne, zapewniają podstawowe zasoby jakimi jest ludność oraz monety.
  
[[File:constructionmenu_residential_icon.png|50px]]  '''[[Residential Building]]''' is the primary building that provide an amount of population and some coins in a certain amount of time. It is very important as it provides the basic condition in the game, the people and the income.
+
== Budynki Produkcyjne ==
  
== Production Buildings ==
+
[[File:constructionmenu_workshops_icon.png|40px|link=]] '''[[Budynki produkcyjne]]''' służą do produkcji  zaopatrzenia, jednego z kluczowych zasobów w grze. Zaopatrzenie jest szeroko stosowane do budowy budynków, szkolenia jednostek wojskowych oraz do produkcji towarów. Budynki produkcyjne są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości i kosztów budowy.
  
[[File:constructionmenu_workshops_icon.png|50px]] '''[[Production buildings]]''' are important buildings that produce supplies, a primary resource. Supplies are widely used to build buildings, to train military units and to produce goods. Production buildings vary widely in size and in building cost.
+
== Budynki Towarowe ==
  
== Goods Buildings ==
+
[[File:constructionmenu_goods_icon.png|40px|link=]] '''[[Budynki towarowe]]''' są to budynki, które wytwarzają towary, jeden z głównych zasobów Forge of Empires. Towary są niezbędne do badania technologii, budowy Pereł Architektury, a także do wspierania Gildii w wojnach. Towary można wykorzystać do negocjowania prowincji, a także mogą być przedmiotem handlu z innymi graczami. Na dzień dzisiejszy istnieje 60 różnych typów budynków towarowych w grze.
  
[[File:constructionmenu_goods_icon.png|50px]] '''[[Goods Buildings]]''' are buildings that produce goods, one of the main resources of Forge of Empires. Goods are needed for researching technologies, building great buildings, and for maintenance in the Guild vs. Guild warfare. Goods can also be used to negotiate provinces. Goods can be traded with other players. As of today there are 60 different types of goods buildings in the game.
+
Budynki towarowe działają na podobnej zasadzie co budynki produkcyjne. Aby uruchomić produkcję określonego towaru należy wydać monety oraz zaopatrzenie, a także - począwszy od epoki Modernizmu - określoną ilość towarów nieprzetworzonych. Dostępne są cztery różne cykle produkcyjne: 4-godzinny, 8-godzinny, 24-godzinny oraz 48-godzinny. Każdy z nich umożliwia produkcję różnej ilości towaru.
  
Goods Buildings have similar mechanics to those of production buildings. The player has to assign work to each building by spending some coins, some supplies and (from the modern era and later) some unrefined goods, to produce goods. There are four different production rates, 4 hours, 8 hours, 24 hours, and 48 hours, allowing different amounts of goods to be produced.
+
== Budynki Kulturowe ==
  
== Cultural Buildings ==
+
[[File:constructionmenu_culture_icon.png|40px|link=]] '''[[Budynki kulturowe ]]'''
 +
zwiększają zadowolenie ludności. Działają one podobnie do dekoracji, chociaż na ich posadowienie potrzeba znacznie więcej przestrzeni (co jednak rekompensuje ilość zapewnionego przez nie zadowolenia), koszt ich budowy jest nieco wyższy. Budynki te wymagają również podłączenia do Ratusza za pomocą drogi.
  
[[File:constructionmenu_culture_icon.png|50px]] '''[[Cultural Buildings]]''' are structures that provide happiness. They work very similarly to Decorations but provides a higher amount of happiness per tile of space in the cost of being much more expensive and must be connected to a path or road.
+
== Dekoracje ==
  
== Decorations ==
+
[[File:constructionmenu_decoration_icon.png|40px|link=]]
 +
Podobnie jak w przypadku budynków kulturowych, '''[[Dekoracje]]''' zwiększają zadowolenie populacji miasta. Charakteryzują się niższym kosztem oraz krótkim czasem budowy, jednak generują znacznie mniej zadowolenia. Są one idealnym rozwiązaniem we wczesnych etapach gry, dopóki obszar miasta jest mocno ograniczony. Nie muszą być połączone z drogą.
  
[[File:constructionmenu_decoration_icon.png|50px]] As with Cultural Buildings, '''[[Decorations]]''' are building structures which boost a town population's happiness at a comparatively cheaper short-term cost, but they provide less happiness per tile of space. They are the ideal choice of type in the game's early stages until emphasis on area efficiency becomes more apparent.
+
== Budynki Wojskowe ==
  
== Military Buildings ==
+
[[File:constructionmenu_military_icon.png|40px|link=]] '''[[Budynki wojskowe]]'''
 +
są to budynki, w których można szkolić jednostki wojskowe. Każdy budynek może rekrutować tylko jeden rodzaj jednostek. Budynek wojskowy ma dwa pola odblokowane domyślnie, można zakupić dwa dodatkowe sloty płacąc pewną ilość złota i zaopatrzenia. Istnieje również piąte pole, które może zostać odblokowane przy użyciu Diamentów.
  
[[File:constructionmenu_military_icon.png|50px]] '''[[Military Buildings]]''' are buildings that can train Military Units. Each Building can only recruit one kind of unit. A Military Building has two slots unlocked by default, and you may purchase two additional slots by paying a certain amount of Gold and Supplies. There is also a fifth slot, but it can only be unlocked through Diamonds. Also take note that the price to unlock slots gets higher the more you unlock.
+
Rekrutacja jednostek wojskowych nie wpływa na liczbę mieszkańców.
  
Recruiting units does not affect your Population.
+
== Drogi ==
  
== Roads ==
+
[[File:constructionmenu_roads_icon.png|40px|link=]] '''[[Drogi]]'''  są w istocie jak "miejskie linie energetyczne''.
 +
Za wyjątkiem dekoracji, wszystkie budynki muszą być połączone z Ratuszem właśnie za pomocą dróg, bez tego nie będą produkowały monet, zaopatrzenia, nie rozpocznie się również szkolenie jednostek wojskowych itp. Budynki, które nie zostały połączone z Ratuszem za pomocą drogi oznaczane są specjalną ikoną, która pozwoli na ich odnalezienie w gąszczu zabudowy miasta. Dla wygody Graczy, drogi można zastąpić drogami innego rodzaju bez konieczności wcześniejszej ich sprzedaży. Ponieważ sprzedaż drogi nie powoduje zwrotu wydanych na jej budowę surowców przy przebudowie miasta warto zachować je w jak największej ilości.
  
[[File:constructionmenu_roads_icon.png|50px]] '''[[Roads]]''' are essentially a city's 'power lines'.  With the exception of the Town Hall and decorations, all buildings must be touching a road that is connected to the Town Hall in order to produce coins, supplies, train military units, etc. Any building not touching a road with at least one of its edges will display a graphic of a broken chain above it and will cease all productivity. For players' convenience, roads may be replaced with roads of a different type by simply building over the existing road with no need to delete/sell it first. However, roads also give nothing back when sold so try to preserve them as much as possible when placing/moving buildings rather than destroying and replacing them.
+
Począwszy od epoki Postępowej niektóre budynki wymagają połączenia z Ratuszem za pomocą jezdni, którą jest np. droga asfaltowa. Zwykła, jednopasmowa droga już nie wystarczy.
  
In the Progressive Era and beyond, some buildings will require a two-lane street instead of an ordinary road
+
== Rozszerzenia Terenu ==
  
== Expansions ==
+
[[File:constructionmenu_expansion_icon.png|40px|link=]] '''[[Rozszerzenia terenu]]''' pozwala graczowi na zwiększenie powierzchni dostępnej pod zabudowę. Jedno rozszerzenie terenu to pole o wymiarach 4x4, które musi zostać umieszczone w sąsiedztwie już odblokowanego terenu. Istnieją trzy sposoby na pozyskanie rozszerzeń terenu: płatność monetami, medalami lub Diamentami.
  
[[File:constructionmenu_expansion_icon.png|50px]] '''[[Expansions]]''' allow the player to enlarge the building area of city. One expansion unlocks an area of 4x4 tiles that has to be placed adjacent to the current building area grid. There are three ways to expand the building area: by paying with coins, by medals, or by diamonds. Expanding is crucial to increase supply and coin output. The player starts the game with 16 4x4 tile expansions.
+
== Perły Architektury ==
  
== Great Buildings ==
+
[[File:Levels.png|40px|link=]] '''[[Perły Architektury]]''' to specjalne budynki, które wymagają poznania tajników ich budowy (zebrania 9 planów), a następnie długotrwałej rozbudowy. Czas i surowce poświęcone na ich rozwój są jednak rekompensowane przez zapewniane przez nie bonusy.
  
[[File:Levels.png|50px]] '''[[Great Buildings]]''' are special buildings inspired by world history which can be built to provide powerful benefits to the player.
+
== Budynki specjalne ==
  
== Special Buildings ==
+
[[File:icon_gift.png|40px|link=]] '''[[Lista budynków specjalnych]]''' to budynki dostępne podczas różnego rodzaju wydarzeń, a także inne wyjątkowe budynki.
 
 
[[File:icon_gift.png|50px]] These buildings are '''[[special buildings]]''' that have been available for limited periods mostly during events.
 

Aktualna wersja na dzień 09:39, 11 mar 2019

Budynki są kluczem do sukcesu w Forge of Empires. Aby je zbudować wystarczy otworzyć menu budowy dostępne w lewym dolnym rogu ekranu gry. Budynki są posegregowane w różnych kategoriach, których wyboru dokonujemy za pośrednictwem poszczególnych zakładek.

Building menu.jpg

Poszczególne budynki różnią się wielkością, kosztem i czasem budowy oraz zastosowaniem. Parametry te zmieniają się w zależności od epoki.

Większość budynków musi zostać podłączona za pomocą drogi do Ratusza, w przeciwnym razie ich budowa nie będzie mogła się rozpocząć, a budynek już wybudowany pozostanie nieaktywny.

Budynki można przestawiać w obrębie odblokowanego obszaru miasta, nie można jednak ich obracać. Kiedy budynek staje się zbędny - można go sprzedać.


Move.png

Ratusz

Ratusz jest głównym budynkiem miasta. Wszystkie pozostałe budynki - za wyjątkiem dekoracji i niektórych budynków eventowych, muszą być podłączone do Ratusza za pomocą drogi. Jest to także jedyny budynek, który nie może zostać sprzedany i jedyny, który zmienia swój wygląd, wraz ze zmianą epoki.

Budynki Mieszkalne

Constructionmenu residential icon.png Budynki mieszkalne - każdy budynek mieszkalny ma określoną liczbę mieszkańców oraz czas i ilość wytwarzanych monet. Budynki te są bardzo istotne, zapewniają podstawowe zasoby jakimi jest ludność oraz monety.

Budynki Produkcyjne

Constructionmenu workshops icon.png Budynki produkcyjne służą do produkcji zaopatrzenia, jednego z kluczowych zasobów w grze. Zaopatrzenie jest szeroko stosowane do budowy budynków, szkolenia jednostek wojskowych oraz do produkcji towarów. Budynki produkcyjne są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości i kosztów budowy.

Budynki Towarowe

Constructionmenu goods icon.png Budynki towarowe są to budynki, które wytwarzają towary, jeden z głównych zasobów Forge of Empires. Towary są niezbędne do badania technologii, budowy Pereł Architektury, a także do wspierania Gildii w wojnach. Towary można wykorzystać do negocjowania prowincji, a także mogą być przedmiotem handlu z innymi graczami. Na dzień dzisiejszy istnieje 60 różnych typów budynków towarowych w grze.

Budynki towarowe działają na podobnej zasadzie co budynki produkcyjne. Aby uruchomić produkcję określonego towaru należy wydać monety oraz zaopatrzenie, a także - począwszy od epoki Modernizmu - określoną ilość towarów nieprzetworzonych. Dostępne są cztery różne cykle produkcyjne: 4-godzinny, 8-godzinny, 24-godzinny oraz 48-godzinny. Każdy z nich umożliwia produkcję różnej ilości towaru.

Budynki Kulturowe

Constructionmenu culture icon.png Budynki kulturowe zwiększają zadowolenie ludności. Działają one podobnie do dekoracji, chociaż na ich posadowienie potrzeba znacznie więcej przestrzeni (co jednak rekompensuje ilość zapewnionego przez nie zadowolenia), koszt ich budowy jest nieco wyższy. Budynki te wymagają również podłączenia do Ratusza za pomocą drogi.

Dekoracje

Constructionmenu decoration icon.png Podobnie jak w przypadku budynków kulturowych, Dekoracje zwiększają zadowolenie populacji miasta. Charakteryzują się niższym kosztem oraz krótkim czasem budowy, jednak generują znacznie mniej zadowolenia. Są one idealnym rozwiązaniem we wczesnych etapach gry, dopóki obszar miasta jest mocno ograniczony. Nie muszą być połączone z drogą.

Budynki Wojskowe

Constructionmenu military icon.png Budynki wojskowe są to budynki, w których można szkolić jednostki wojskowe. Każdy budynek może rekrutować tylko jeden rodzaj jednostek. Budynek wojskowy ma dwa pola odblokowane domyślnie, można zakupić dwa dodatkowe sloty płacąc pewną ilość złota i zaopatrzenia. Istnieje również piąte pole, które może zostać odblokowane przy użyciu Diamentów.

Rekrutacja jednostek wojskowych nie wpływa na liczbę mieszkańców.

Drogi

Constructionmenu roads icon.png Drogi są w istocie jak "miejskie linie energetyczne. Za wyjątkiem dekoracji, wszystkie budynki muszą być połączone z Ratuszem właśnie za pomocą dróg, bez tego nie będą produkowały monet, zaopatrzenia, nie rozpocznie się również szkolenie jednostek wojskowych itp. Budynki, które nie zostały połączone z Ratuszem za pomocą drogi oznaczane są specjalną ikoną, która pozwoli na ich odnalezienie w gąszczu zabudowy miasta. Dla wygody Graczy, drogi można zastąpić drogami innego rodzaju bez konieczności wcześniejszej ich sprzedaży. Ponieważ sprzedaż drogi nie powoduje zwrotu wydanych na jej budowę surowców przy przebudowie miasta warto zachować je w jak największej ilości.

Począwszy od epoki Postępowej niektóre budynki wymagają połączenia z Ratuszem za pomocą jezdni, którą jest np. droga asfaltowa. Zwykła, jednopasmowa droga już nie wystarczy.

Rozszerzenia Terenu

Constructionmenu expansion icon.png Rozszerzenia terenu pozwala graczowi na zwiększenie powierzchni dostępnej pod zabudowę. Jedno rozszerzenie terenu to pole o wymiarach 4x4, które musi zostać umieszczone w sąsiedztwie już odblokowanego terenu. Istnieją trzy sposoby na pozyskanie rozszerzeń terenu: płatność monetami, medalami lub Diamentami.

Perły Architektury

Levels.png Perły Architektury to specjalne budynki, które wymagają poznania tajników ich budowy (zebrania 9 planów), a następnie długotrwałej rozbudowy. Czas i surowce poświęcone na ich rozwój są jednak rekompensowane przez zapewniane przez nie bonusy.

Budynki specjalne

Icon gift.png Lista budynków specjalnych to budynki dostępne podczas różnego rodzaju wydarzeń, a także inne wyjątkowe budynki.